Eesti keskmine piimatoodang oli mullu 8416 kg

Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2014 seisuga 764 karja ja 92 134 lehma, mis moodustab 94,9 % Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 728), Lääne-Virumaal (11 002), Jõgevamaal (10 322). Aastaga suurenes karjasolevate lehmade arv Eestis 1860 võrra. Jõudluskontrolli Keskuse andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2013. aasta keskmine piimatoodang 8416 kg. Võrreldes 2012. aastaga on piimatoodang suurenenud 357 kg.

Eesti holsteini tõu keskmine piimatoodang oli 8611 kg ja eesti punasel tõul 7820 kg. Eesti maatõu keskmine piimatoodang oli 4697 kg.

2013. aastal oli ühes maakonnas keskmine piimatoodang üle 9000 kg ja veel üheksas maakonnas üle 8000 kg. Kõrgeima toodanguga lehmad on Tartumaal (9558 kg), järgnevad Põlvamaa (8985 kg), Lääne-Virumaa (8712 kg), Järvamaa (8648 kg), Raplamaa (8553 kg), Jõgevamaa (8412 kg), Pärnumaa (8238 kg), Valgamaa (8175 kg), Võrumaa (8170 kg) ja Viljandimaa (8005 kg).

Aasta keskmise piimatoodangu põhjal olid parimad karjad:

kuni 100 aastalehmaga Lea Puur (31 aastalehma (01.01.2014 karjas 32)) – 12 330 kg,

üle 100 aastalehmaga Soone Farm OÜ (208 aastalehma (01.01.2014 karjas 221)) – 12 386 kg.

2013. aastal toodetud piimas oli madalaim somaatiliste rakkude arv järgmiste loomapidajate karjades:

3–10 aastalehmaga karjadest Ülo Kuusikul Põlvamaal (4 lehma);

11–100 aastalehmaga karjadest Einar Sõmeril Jõgevamaal (31 lehma);

üle 100 aastalehmaga karjadest Eerika Farm OÜ-l Tartumaal (149 lehma).

Somaatiliste rakkude arv näitab lehma tervist ja piima kvaliteeti. Mida madalam on somaatiliste rakkude arv, seda tervem on loom ning kvaliteetsem piim.

Põhjalikum info piimaveiste jõudluskontrolli tulemuste kohta on Jõudluskontrolli Keskuse koduleheküljel

Eelmine luguLihaveiste arv kasvas, sigade arv vähenes
Järgmine luguPõllumajandusmaa rendihind maakondades