Edukate riikide majandusmudel põhineb ühistegevusel

Järgmise suurema läbimurde Eesti arengus saavutame siis, kui suudame asuda koostööle! See on juhtmõtteks täna, 22. novembril, Tartus Eesti Maaülikoolis toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks“.

„Panustades ühistegevusele ja koostööle on Põhjamaad, Holland, Iirimaa ja paljud teised riigid suutnud oma majandust edukalt arendada. Rahvusvahelisest kogemusest on meil palju õppida,“ on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus veendunud.

„Kuigi vahel võib tunduda teisiti, siis meie konkurendid asuvad eelkõige piiri taga – ühistegevus võiks olla võti, mis aitab Eesti ettevõtetel tihedas rahvusvahelises konkurentsis edukalt läbi lüüa,“ lisas Sõrmus.

„Koostöös rahvusvaheliste ekspertidega soovime leida vastuseid küsimusele, millised on meie maamajandussektori arengueeldused ja kuidas leevendada ühistegevuse kitsaskohti.Kes peab võtma ja kandma vastutust majanduslike ühistute arengu eest ja kuidas laduda tugevat vundamenti selle jätkusuutlikkusele,” selgitas Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik.
Värniku sõnul on need küsimused täna aktuaalsed nii meie ühistutes kui riigi juhtimises ja ühiskonnas tervikuna.“Ainult üksteisega konkureerides ja vastandudes ei ole edu loota, seega vajab vastamist küsimus, kuidas konkurendist kasvada partneriks,“ lisas ta.

Tartus toimuval ühistegevuse konverentsil jagavad oma kogemusi Hollandi ja Kanada juhtivad majandusteadlased ning Iirimaa ja Hispaania edukate ühistute esindajad. Arutelus osalevad ka Eesti ühistute juhid.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ühistegevuse pikaajalise teadmussiirde programmi raames ja konverentsi korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Lisainfo: professor Rando Värnik, Eesti Maaülikool, tel 5274 808 ja
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 5205 8 57

Eelmine lugu21.11 ja 26.11.2019 – Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa
Järgmine luguKutse infopäevale Söödatootmine kliimamuutuste kontekstis