Digitaliseerimine aitab ka loomakasvatussektorit rohelisemaks muuta

Autor: MENU Meedia

Tänasel päeval kutsutakse Euroopas kõiki sektoreid järgima ELi rohelist kokkulepet. Oma roll selles on nii loomakasvatajatel kui ka põllumajandus- ja toiduainesektoril laiemalt. Loomatervishoiusektor on mõeldud nii loomakasvatussektori teenindamiseks kui ka selle tugevdamiseks, aidates ühtlasi kaasa Euroopa eesmärkide saavutamisele kliimaneutraalsuse ja jätkusuutliku toidusüsteemi nimel, toetades tehnoloogiapõhiseid uuendusi.

Loomatervise valdkond Euroopas on praegu tehnoloogilise ja digitaalse ümberkujundamise esirinnas, pakkudes põllumajandustootjatele alternatiivseid lahendusi, mida nimetatakse täppisloomakasvatuseks. Murrangud biotehnoloogias, avastamisvahendites ja robootikas, genoomikatsetes ja täiustatud vaktsiinides peaksid olema olulised vahendid nii loomakasvatuse kui ka veterinaariameti tuleviku jaoks. Need edusammud võivad toetada põllumajandustootjaid loomade tervise optimeerimisel, et vähendada keskkonnamõjusid, tagada parem jälgitavus, parandada loomade heaolu ja toetada ravimite vastutustundlikku kasutamist.

Rohkem täpsust, vähem ressursse

Selliste tööriistade kasutamine nagu helidiagnostika, jälgimisandurid või kehakoostise digitaalne hindamine muudab meie põllumajandust. Loomatervishoiu optimeerimise abil aitavad need vahendid põllumajandustootjatel vähendada keskkonnamõjusid sööda ja vee täpsema kasutamise ning teraapiate sihipärasema kasutamise kaudu. Põllumajandusettevõtted on üldiselt üsna mürarikkad kohad, mistõttu on põllumajandustootjatel keeruline tuvastada loomadel konkreetseid  terviseprobleemidele viitavaid helisid, näiteks köha. Usaldusväärse diagnostika abil saavad põllumajandustootjad ja veterinaararstid tuvastada probleeme kuni kaks nädalat varem kui tavapäraste meetodite abil, aidates varakult märgata hingamisteede haiguste tunnuseid ja vähendada ravi vajavate loomade arvu.

Oma nutitelefoni kasutades saavad põllumajandustootjad digitaalselt jälgida oma loomade kaalu, suurust, asukohta jne, mis aitab luua märkimisväärset tõhusust sööda tarbimises või tervisekorralduses, näiteks haiguse tuvastamine või vaktsineerimine. Kui nutitelefon on ühendatud farmihaldustarkvaraga, saab neid andmeid hõlpsalt jagada veterinaararstiga, et tagada loomade järjepidevam ja parem hooldus.

Rohkem diagnostikat, vähem kaotusi

Genoomi põhjal tehtavad prognoosid ja muud diagnostilised testimisvahendid aitavad põllumajandustootjatel loomahaigusi varem tuvastada, võimaldades paremat kontrolli ja võimalike haiguste ohjamist. See aitab ka vältida toidukadusid, näiteks piim ja munad, otse esmatootja tasandil. Genoomkatsete kasutamine aretusprogrammides võib aidata sektoril edendada geneetilisi täiustusi, mis kasutavad loomade jätkusuutlikkuse tunnuseid, näiteks viljakus parem söödaefektiivsus ning loomade, kodulindude ja vesiviljelusloomade heaolu ja vastupidavus haigustele.

Tõhustatud diagnostilised testid muudavad diagnoosimise ka palju lihtsamaks, kuna neid saab kasutada otse farmis, aidates veterinaararstidel kinnitada looma tervislikku seisundit ja võimaldades haiguse patogeeni varakult tuvastada. See võimaldab sihipärasemat hoolitsemist ja aitab põllumajandustootjatel tagada, et tooted jõuaksid tõhusamalt turule.

Rohkem ennetamist, vähem haigusi

Vaktsiinid hoiavad ära palju haigusi ja säästavad igal aastal arvukalt loomade elusid. Tavalised vaktsiinid on loomakasvatuses jätkuvalt olulised, kuna need pakuvad püsivat kaitset mitmesuguste ohtlike haiguste eest. Kaasajal jõuavad uued vaktsiinitehnoloogiad üha enam kasutusse, kuna nende tõhusus ja kiire arendamine võimaldavad kulude kokkuhoidu, tagades samas ohutu manustamise. Kaasaegsed vaktsiinide manustamismeetodid tagavad suurema kasu nii veterinaararstidele ja põllumeestele tänu kasutusmugavusele ja usaldusväärsusele kui ka loomadele tervise ja heaolu seisukohalt.

Juurdepääsu tagamine sellistele tipptasemel tehnoloogiatele ning teadmised ja oskused nende vahendite kasutamiseks toetab innovaatilist, dünaamilist ja kaasaegset loomakasvatussektorit. See omakorda aitab positiivselt kaasa ELi rohelisele kokkuleppe eesmärkide saavutamisele, aidates samal ajal meelitada uusi talente Euroopa maapiirkondadesse. Digitaalselt täiustatud tulevik pakub loomakasvatajatele viisi, kuidas saavutada „Talust taldrikule“ strateegia eesmärke loomade tervist ja heaolu optimeerivate nutikate lahenduste abil.

AnimalHealthEurope´i vaate sektori tulevikule tõi lugejateni Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner.

Eelmine luguKoda tunnustab valitsuse ettepanekut vähendada veeseaduse muudatustega põllumajandustootjate bürokraatiat
Järgmine lugu„Tere tulemast minu metsa!“