Copa-Cogeca: Venemaa impordikeelu mõjude leevendamiseks tuleks kasutada ka põllumajanduspoliitika väliseid fonde

Euroopa põllumeeste ja põllumajandusühistute katusorganisatsioon Copa-Cogeca saatis täna Euroopa Komisjoni volinikule Dacian Ciolosele kirja, milles tuntakse sügavat muret Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise poliitilise kriisi mõjude osas EL põllumajandusele ja toidusektorile. Copa-Cogeca hinnangul mõjutab Venemaa impordikeeld EL põllumajandussaadustele ja toiduainetele turgu nii otseselt kui kaudselt rohkem kui vaid ühe aasta jooksul. EL põllumajanduse sissetulekud on langenud alates 2012. aastast. Venemaa impordikeeld teravdab omakorda seda olukorda ka väljaspool põllumajanduse põhivaldkondi. EL ühise põllumajanduspoliitika erakorraliste kriisiabimeetmete mahuks on 400 miljonit eurot, mida on ilmselgelt liiga vähe sellises ulatuses kriisiga toimetulemiseks. Lisaks võib toiduainete tarneahelat oluliselt mõjutada spekulatsioonide risk.

Copa-Cogeca kutsub sellega seoses põllumajandusvolinikku üles rakendama võimalikult kiiresti Euroopa Komisjoni kasutuses olevaid meetmeid, näiteks tuleks kasutada erakorralisi turukorralduse meetmeid (eraladustamine, erakorraline kauba eemaldamine turult, saagi koristusest loobumine), otsetoetuste varasemat väljamaksmist jne. Samuti kutsutakse Euroopa Komisjoni üles laiendama luuviljaliste sektoris rakendatud erakorralisi meetmeid kõikidele puu- ja köögiviljadele.

Copa-Cogeca kutsub Euroopa Komisjoni üles ennaktempos viima läbi promotsiooni ja müügiedenduse kampaaniaid kolmandates riikides, et soodustada toodete turustamist alternatiivsetel turgudel. Samuti peaks kiirendama vabakaubanduslepingute sõlmimist kolmandate riikidega, nagu näiteks Hiina, Jaapan, Lähis-Ida, et parandada juurdepääsu nendele turgudele.

Arvestades kriisi ulatust ja ootamatust tuleks samuti jälgida kasumimarginaalide kujunemist toidutarneahelas, et takistada võimalikke spekulatsioone.

Euroopa Liit peaks ühtlasi tagama liikmesriikidevahelise koordineerimise ning täiendava liikmesriikide poolse panuse kriisi mõjude leevendamiseks. Antud olukord pole tekkinud põllumajandus- ja toidusektori süül, kuid on valusalt just neid sektoreid tabanud. Seetõttu ei peaks meetmete rahastamine tulema vaid ühise põllumajanduspoliitika eelarvest, panustama peaksid ka teised fondid.

Kriisi mõjud on kaugeleulatuvad ja ülemaailmsed ning need tabavad ka teisi sektoreid. Kriis põhjustab ka järelmõjusid. Copa-Cogeca ei suuda antud ajahetkel hinnata piirangute kogukulusid ja kahju, kuid kutsub Euroopa Komisjoni üles mõjusid tähelepanelikult analüüsima ja vajadusel rakendama täiendavaid meetmeid.

Eelmine luguAP 2014: Hiiumaa lihaveisekasvatajad hooldavad rannaalasid
Järgmine luguVenemaa sanktsioonide mõju on senistest hinnangutest tunduvalt ulatuslikum