Copa – Cogeca tutvustas EL põllumajandusministritele ÜPP tuleviku olulisemaid punkte

Copa- Cogeca osales sel nädalal toimunud EL põllumajandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Malta eesistumise tegevuskava ning ÜPP tuleviku üle.

Copa asepresident Henri Brichart kõneles, et Copa-Cogeca on koostamas oma ettepanekuid EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, mis peaks vastama kaasaja väljakutsetele. Vaja on lihtsat poliitikat, mis võimaldab põllumeestel toota säästlikul viisil ohutut ja kõrge kvaliteediga toitu nii Euroopa kui välismaa turgudele.

Vajame tugevamat, stabiilsemat ning jätkusuutlikumat ÜPP-d, mille ühised reeglid tagavad õiglase tegevusruumi kõikidele. Seda tuleb toetada korraliku eelarvega – vähem kui 1% EL riigisektori kuludest on tegelikult soodne hinna ja kvaliteedi suhe, arvestades kõiki tooteid ja teenuseid, mida põllumajandussektor ühiskonnale pakub.

Olulisematest meetmetest  peavad alles jääma otsetoetused, turvavõrgustik turuolukorra kaitseks ning riskijuhtimismeetmed. Viimaseid on vaja rohkem pakkuda ja edasi arendada ning mitte ainult kliimariskide, vaid ka turukriiside jaoks. Kriisi korral peavad meetmed käivituma kiiresti.

Brichart avaldas toetust Komisjoni pingutustele ÜPP lihtsustamisel, öeldes, et oleme näinud mõningaid positiivseid arenguid rohestamise lihtsustamisel, kuid selles osas on siiski veel suuri probleeme. Näiteks ettepanek keelata taimekaitsevahendite kasutamine ökoloogilistel sihtaladel ei ole põllumehe vaatevinklist sugugi lihtsustamisega seotud. Mis aga puutub mahetootmise reformi, siis ootab Copa-Cogeca Malta eesistumiselt seni Slovakkia poolt tehtud hea töö jätkamist.

Malta põllumajandusminister Roderick Galdes nõustus Copa-Cogeca arvamusega tugeva ÜPP vajalikkusest ning sõnas, et praegu on õige aeg põllumajanduspoliitika suunda kaasajastada. Vaja on asjakohaseid meetmeid eriti riskijuhtimise osas. Malta eesistumine soovib jõuda lahenduseni ka mahereformi osas, töötades praegu kompromissteksti kallal. Arutelu ÜPP tuleviku üle jätkub märtsikuisel põllumajandusministrite nõukogu koosolekul.

Euroopa Komisjon avab avaliku konsultatsiooni ÜPP tuleviku kohta 2. veebruaril.

Eelmine luguTeraviljasaaki tabas mullu suur langus
Järgmine luguToiduohutuse pikaajaline programm