Toiduohutuse pikaajaline programm

Toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärk on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Hanke  ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus ja Eesti Maaülikool.

Raamleping sõlmiti 15. detsembril 2016. Lepingu kontaktisik on Roomet Sõrmus, info@epkk.ee.

 

Programmi eeldatavad tulemused:

  1. Koondatud teadus-, seadus- ja oskusteave toiduohutuse tegevusvaldkonnas (programmi elluviija on kujunenud esmaseks programmi kirjelduses väljatoodud valdkondi käsitlevaks teabeallikaks toiduohutuse küsimustes. Programmi elluviija on koondanud teavet valdkonna pädevate ekspertide ja asutuste kohta).
  2. Kaardistatud sihtgrupi teabevajadused, analüüsitud ja edastatud teave (edastatud teave on sobiv Eesti kontekstis ja sihtgrupile lihtsalt mõistetav ning lähtub sihtrühma teabevajadustest).

 

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi toiduohutuse valdkondi:

* toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);

* toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);

* toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);

* toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);

* head tootmis- ja hügieenitavad;

* toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

 

Programmi raames tehakse:

* veebileht: sisaldab vähemalt õigusaktide, juhendite ja teadusuuringute teavet ja interaktiivseid lahendusi;

* teabematerjalid veebis ja/või trükistena (nt piima, liha, tera- ja kaunviljade ja õlikultuuride töötlemine, saasteained);

* käsiraamatud: vähemalt toidu hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid;

* infopäevad: nii toidu ja toiduohutuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt toidu märgistamine);

* konverentsid: vähemalt üks konverents aastas;

* täienduskoolitused toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

Kaksiklogo Maaelu Arengu heaks + EL-thumbnail

Eelmine luguCopa – Cogeca tutvustas EL põllumajandusministritele ÜPP tuleviku olulisemaid punkte
Järgmine luguKellele makstakse tänavu üleminekutoetusi?