Copa-Cogeca kokkuvõtted 2019

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
2019      
17.01.2019 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
30.01.2019 Põllumajandusühistute koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
14.02.2019 COPA-COGECA presiidium Päevakord Kokkuvõte
19.02.2019 Euroopa Piimaliidu kaubanduspäev (EDA Trade Day) Päevakord Kokkuvõte
20.02.2019 Soome MTK kliimaprogrammi esitlus Päevakord Kokkuvõte
21.02.2019 Copa-Cogeca piimanduse töörühma koosolek Päevakord Kokkuvõte
14.03.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
25.03.2019 Veiseliha töögrupp Päevakord Kokkuvõte
28.03.2019 Copa-Cogeca rohestamise ja otsetoetuste töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.04.2019 Copa-Cogeca kommunikatsiooniseminar   Kokkuvõte
09.04.2019 EK DG Agri koosolek Päevakord Kokkuvõte
11.04.20129 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
26.04.2019 COPA presiidium Päevakord Kokkuvõte
06.05.2019 Copa-Cogeca mahepõllumajanduse töögrupp Päevakord Kokkuvõte
15.05.2019 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
16.05.2019 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
24.05.2019 Copa-Cogeca toidupoliitika töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
27.05.2019 Copa-Cogeca sealiha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
29.05.2019 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
13.06.2019 Copa-Cogeca presiidium Päevakord Kokkuvõte
17.06.2019 Copa-Cogeca keskkonna töögrupp Päevakord Kokkuvõte
19.06.2019 Cogeca koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
04.07.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
11.07.2019 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi ettevalmistavad koosolekud ning Euroopa Komisjoni ja sihtrühmade ühine koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.09.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
09.09.2019 Cogeca Põllumajandusühistute Koordineeriv Komitee (CCC) Päevakord Kokkuvõte
12.09.2019 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte
30.09.2019 Copa‐Cogeca veiseliha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
10.10.2019 COPA-COGECA rohestamise ja otsetoetuste töörühma ning Euroopa Komisjoni CDG (ekspertrühma) istung Päevakord Kokkuvõte
14.10.2019

CDG ÜPP ja CDG kohtumise ettevalmistav kohtumine Copa Cogecaga

Päevakord Kokkuvõte
17.10.2019 Copa-Cogeca Põllumajanduse Rahvusvaheliste Aspektide töögrupi ja komisjoni töögrupi koosolekud Copa-Cogeca Põllumajanduse Rahvusvaheliste Aspektide töögrupi ja komisjoni töögrupi koosolekud Päevakord Kokkuvõte
21.10.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
29.10.2019 COPA-COGECA maaelu areng ning Euroopa Komisjoni CDG (ekspertrühma) istung Päevakord Kokkuvõte
07.11.2019 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi ettevalmistav koosolek Päevakord Kokkuvõte
12.11.2019 Copa-Cogeca toidupoliitika töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
12.11.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
13.11.2019 Copa-Cogeca sealiha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
25.11.2019 COPA/COGECA munade ja linnuliha töögrupi ning Euroopa Komisjoni juures tegutseva linnukasvatusalase nõuandva töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
29.11.2019 COPA-COGECA presiidium Päevakord Kokkuvõte
12.12.2019 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte