Balti riikide põllumehed paluvad Euroopa Komisjonilt leevendust turukriisile

Eesti, Läti ja Leedu põllumehed saatsid täna Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule Phil Hoganile ühispöördumise, milles nõutakse kiireid meetmeid põllumajandustootjate olukorra leevendamiseks. Kirjas tänatakse volinikku seniste pingutuste eest kriisiabi meetmete rakendamisel, kuid ühtlasi märgitakse, et jätkuv Venemaa impordikeeld ja põllumajandusturgude üldine madalseis põhjustavad hiiglaslikke kahjusid Balti riikide põllumajandustootjatele.

„Kuigi Euroopa Liit on Balti riikide põllumajandustootjaid viimase pooleteise aasta jooksul kahel korral erakorraliselt toetanud, ulatuvad piima- ja sealihatootjate kompenseerimata kahjud mitmesaja miljoni euroni. Kuigi turukriis on kestnud juba pikalt, jätkavad põllumajandustoodete hinnad langust ja põllumajandusettevõtted võitlevad tõsiselt ellujäämise nimel,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Euroopa Liidu ühismeetmetele lisaks on vajalikud ka Eesti valitsuse tõsised pingutused põllumajandussektori olukorra stabiliseerimiseks. Arvestades käesoleva turukriisi sügavust ja pikaajalisust, on kodumaise toidutootmise taseme hoidmiseks vältimatult vajalik täiendavate üleminekutoetuste maksmine riigieelarvest,“ lisas Sõrmus.

Euroopa Komisjonile saadetud kirjas palutakse täiendavat EL erakorralist abi, et ära hoida põllumajandustootjate pankrotilaine Balti riikides. Ilmselt on vajalik üle vaadata ka riigiabi andmise määrad, kuid see ei tohi viia konkurentsimoonutusteni ühisturul. Samuti on vajalikud efektiivsed lahendused põllumajandusettevõtete laenude finantseerimiseks ja refinantseerimiseks, muuhulgas tuleks kaotada bürokraatlikud takistused liisingute kasutamisel investeeringute rahastamisel.

Põllumajandusturgude tasakaalu taastamiseks tuleks parandada turukorralduse meetmete rakendamist, samuti tuleks luua EL ülesed ekspordikrediidi instrumendid. Ekspordi edendamiseks on vajalikud muudatused müügiedendusprogrammides.

Samuti juhitakse kirjas tähelepanu võimalustele põllumajandustootmise kulude vähendamiseks, näiteks väetiste sisseveol rakendatavate impordimaksude kaotamise teel.

Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide ühispöördumises märgitakse, et vajalik on EL pikaajaline strateegia turukriiside leevendamiseks. Toetada tuleks ka põllumajandustootjate ühistegevust, mis aitaks leida pikaajalisemaid lahendusi põllumajandustoodete ühisel turustamisel.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 520 5857, e-kiri: info@epkk.ee

Eelmine luguUuring: Enamik eestimaalasi on piimausku
Järgmine luguKutse Aiandusfoorumile 2016