Uuring: Enamik eestimaalasi on piimausku

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt tellitud uuringu tulemused näitavad, et rõhuv enamus eestimaalastest peavad piima tervisele kasulikuks toiduaineks. Üle poole eestimaalaste hinnangul on piim oluline kaltsiumiallikas. Iga päev joob piima 40% eestimaalastest.

Piim on tervisele kasulik toiduaine
Kas Teie arvates on piim…? (% vastanutest; TNS EMOR 2015)

„Uuring andis kinnitust, et eestimaalaste hinnangul on piim tervisele kasulik toiduaine. Rõõm on tõdeda, et tervelt 87% eestimaalastest arvab nii. Ühtlasi arvab näiteks 78% vastajatest, et võid tarbida on tervislikum kui margariini. 29% vastanute hinnangul on piimatoodete üldine maine viimase paari aasta jooksul paranenud, 59% tarbijate arvates pole see muutunud ja vaid 12% vastajate hinnangul muutunud halvemaks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Piima tarbib iga päev 40% küsitletutest, lisaks joob vähemalt korra nädalas piima 36% uuringus osalenutest. Selgub, et eestlased joovad piima sagedamini kui teistest rahvustest inimesed ning võrreldes vanemaealiste inimestega tarbivad joogipiima sagedamini vastajad vanuses 15-24 eluaastat. Piima ei joo üldse 13% kõikidest eestimaalastest.

Koguni 88% eestimaalastest sööb igal nädalal juustu ja 76% tarbib võid. 61% vastanutest sööb vähemalt korra nädalas kodujuustu või maitsestamata kohupiima. Hapendatud piimatooteid, nagu näiteks keefir ja pett, tarbib vähemalt korra nädalas 59% vastanutest. Jogurtit tarbib vähemalt korra nädalas 57% Eesti elanikest.

„Piim ja piimatooted on meie toidulaual jätkuvalt olulisel kohal ja inimesed armastavad Eesti piimatooteid. Uuringus osalenud tarbijatest 19% väidab, et nende piima ja piimatoodete tarbimine on viimase paari aasta jooksul suurenenud, 66% vastajate hinnangul on tarbimine jäänud varasemaga samale tasemele ja 15% on piimatoodete tarbimist vähendanud. Seejuures on koguni 34% vastajatest vanuses 15-24 eluaastat piimatoodete tarbimist suurendanud,“ selgitas Sõrmus.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tellis eelmise aasta lõpus uuringufirmalt TNS EMOR uuringu, mille käigus küsiti tarbijailt piimatoodete tarbimissagedust ja hoiakuid piimatoodete tarbimise suhtes. Uuringu käigus küsitleti 500 Eesti elanikku vanuses 15 – 74 aastat. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda viib aastatel 2015-2017 ellu piimaprogrammi, mille eesmärgiks on piima ja piimatoodete maine parandamine ja tarbimise sageduse suurendamine Eestis. Piimaprogrammi läbiviimist rahastavad Euroopa Komisjon, Maaeluministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Eelmine luguHiina kasvatas jaanuaris oluliselt piimatoodete importi
Järgmine luguBalti riikide põllumehed paluvad Euroopa Komisjonilt leevendust turukriisile