Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses sigade Aafrika katku tõkestamise abinõudega

Seoses sigade Aafrika katku edasise levikuga paluvad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit Vabariigi Valitsust kasutusele võtta järgmised erakorralised abimeetmed:

1. Selleks, et tõkestada katku edasist levikut, tuleb jahimeeste organisatsioonidele teha riikliku tellimuse korras ülesandeks küttida metssigu (kaasaarvatud emised) jahimehe poolt valitud kõige efektiivsemal viisil. Korjuste transport ja käitlemine aga ei tohi jääda ainult jahimeeste ülesandeks. Selleks võiks kaasata näiteks kaitseväge.

2. Kolmandas tsoonis peetavate tervete sigade realiseerimiseks puudub praegu võimalus, sest lihatöötlejatel ei ole majanduslikku huvi koguda liha, mis nõuab töötlemist 80 kraadi juures ja mida pole võimalik realiseerida. Kiiresti tuleks alustada eraladustamise protsessi. Kõik olemasolevad laopinnad tuleks kasutusele võtta ning lihatöötlejatele kompenseerida ladustamise kulud. Lisaks tuleks toidutööstustele kompenseerida ka need kulud, mis tekivad tooraine või toodangu hävitamisega, kui tagantjärele on laboriuuringu põhjal diagnoos pandud varem võetud proovide alusel juba töötlemisettevõttes olevale sealihale või sellest tehtud tootele. Samuti tuleks kompenseerida kulud, kui sõltuvalt episotoloogilisest olukorrast on tsoonide piire muudetud ning sellest sõltuvalt kuulub terve looma liha hävitamisele. Lihatööstustele kompensatsioonimehhanismi puudumise tõttu ei julge nad võtta sigu tapale isegi I ja II tsoonist. Seetõttu võivad sattuda kodusead ülemajutamise tõttu loodusesse, sest loomade arvu vähendamise loomulik protsess nõuab aega vähemalt 4 kuud (sigade tiinusaeg).

3. Tsoonide kehtestamise reeglid tuleks muuta läbipaistvamaks ning kõrgendatud bioohutusmeetmete täitmisel peaks farmidele kehtima mitte katkutsooni (III tsoon), vaid ohutsooni (II tsoon) reeglid. Üks kord nädalas võetud negatiivsete vereproovide puhul peaks kehtima II tsooni reeglid. Kogu Baltikumi III tsooniks kuulutamine vajab kiiret poliitilist kokkulepet, kuid see ei pruugi tulla kiiresti. Praegune kõige teravam probleem, mis võib eskaleeruda katastroofiks, on see, et tervetele sigadele tehtud riiklike piirangute tõttu puudub igasugune väljund sigade realiseerimiseks, tootmisprotsessi ei ole aga võimalik väga lühikese aja jooksul peatada, see võib põhjustada seakasvatajatele pankrotiseisundi, kus lahenduseks viiakse sigalate võtmed vallamajadesse!

Ootame kiireid otsuseid eeltoodud probleemide lahendamiseks.

Lisanfo: Riho Kaselo, EPKK lihatoimkonna esimees, tel 5132916

Eelmine luguAvalik pöördumine: Valitsuse sekkumiseta tabab Eesti piimandust pikaajaline tagasilöök
Järgmine luguArvamusfestivalil otsitakse vastust küsimusele, millest on kõige rohkem puudus Eesti põllumajanduspoliitikas?