AP kandidaat 2017 Ahti Kukk väljus piimakriisist sirge seljaga

mul-on-teatud-kogemused-ja-hakkama-ka-olen-saanud-oleme-koikidest-krii-79553654Ahti Kukk on hoidnud põllumajandusettevõtete Selja OÜ ja Piistaoja Katsetalu OÜ tegevuse kasumlikuna ka kõige raskemal kriisiajal.
“Pean oma üheks tugevaks küljeks rahalugemise oskust. Kui tead, palju sisse tuleb, siis pead alati vaatama, et väljaminekud sissetulekuid ei ületaks,” on Ahti Kuke esimene põhimõte. Mees juhib praegu mitut osaühingut – Seljat ja Piistaoja katsetalu.

Kuna kogenud põllumajandusjuhi üks motosid on see, et üle võimete elada ei saa elada, on Selja osaühing juba aastaid silma paistnud range ja täpse majandusarvestusega.

“Eesti põllumajandusmaastikul on lausa ime, kui firmas pole ühtki maksmata arvet. Põhjus on see, et Ahti Kukk on väga tugev majandusmees,” kiidab kaasvõitlejat aasta põllumees Lembit Paal, lisades, et Ahti Kukk on ääretult täpne, usaldusväärne ja juhib väga oskuslikult suurfirmat läbi karide. “Oleme
kriisidest suutnud suuremate tagasilöökideta välja tulla,” kinnitab Kukk napisõnaliselt.

Suurmeeste sünergia
Selja osaühing majandab Pärnumaal kunagise Vändra katsesovhoosi maadel, mis omal ajal hõlmas nii Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi kui ka Theodor Pooli Piistaoja katsetalu.

1990. aastatel toimunud põllumajandusreformi käigus jäid riigile nii Jakobsoni talumuuseum Kurgjal kui Piistaoja katsetalu. Üks osa endisest sovhoosist tehti 1993. aastal Selja osaühinguks, mille osanikeks said endised sovhoosi töötajad. Nende seast valiti Kukk Selja OÜ juhiks.

Ahti Kukk lõpetas EPAs zootehnika erialal 1982. aastal. Vändra katsesovhoosi tuli ta Laekvere kolhoosist 1990. aastal direktori asetäitjaks loomakasvatuse alal.

“1993. aastast töötan Selja osaühingus, 2014. aasta 1. jaanuarist ka Piistaojal,” selgitab Kukk. 2012. aastal osteti Piistaoja katsetalu, mis on nüüdseks ühtse juhtimise all. Selja OÜ omanikud on viimastel aastatel vahetunud, tänavu kevadest on firma omanikuks Estover piimatööstus ja piima saadetakse nüüd
Estoverile.

Selja osaühing on aastaid olnud edukas põllumajandusettevõte, orienteeritud tõuaretusele ja efektiivsele tootmisele.

Aastatega on piimakarja väljalüps tõusnud 7000 kg-lt aastas enam kui 10 000 kiloni lehma kohta. Praeguse suurfarmi kõrvale plaanitakse ehitada uus laut 760 lüpsilehmale, edaspidi ka noorkarjalaut, samuti silo- ning lägahoidlad.

Tänu taimekasvatusjuht Kat­rin Tiimannile on viimastel aastatel saavutatud häid tulemusi ka põldudel. Ehkki siinsed maad on savikad, on suudetud viljasaake tõsta. Aktiivselt tehakse ka maaparandustöid maaparandusühingute kaudu.

“Meil on kahe firma peale kokku ligi tuhat lehma ja noorkarjas 900 looma, söödavarumine ning silotegemine käib kahe firma peale ühiselt,” avab Ahti Kukk oma haaret, mis viimasel ajal on kahekordistunud. Ta selgitab, et omanike soov on saada lehmadelt üha rohkem piima. Et lüpsiplaani täita, tuleks karja suurendada.

Ettevõttele kuuluvate suurlautade ümbrus on asfalteeritud, lisaks kõrgetele majandustulemustele on mõeldud ka heakorrale.

Põllumajandusvaldkondade kõrval on firma juhid pidanud väga oluliseks ka Selja küla arendamist ning küla tegemiste edendamist. 1997. aastal ehitati siia osaühingule kuuluv bensiinijaam, ettevõte avas söökla, remonditöökojas saavad teenust ka kohalikud talumehed. Osaühingule kuulub külas mitu korterit, mida saab üürida oma töötajatele.

Loe edasi Maalehest.

Kandidaat Ahti Kukk
Tori vald, Pärnumaa.
Selja OÜ, Piistaoja Katsetalu OÜ.
Piimatootmine, teraviljakasvatus.
Selja OÜ piimakari 571, keskmine aastatoodang 10 600 kg lehma kohta.
Piistaoja katsetalu OÜ piimakari 403, keskmine aastatoodang 10 100 kg lehma kohta.
Eesti holsteini tõugu veiste tõuaretus, rohusöötade ja teravilja kasvatamine veisekasvatuse tarbeks.
Maad kasutatakse kokku 2450 ha, sellest omandis on 700 ha. Teravilja keskmine saagikus 3–5 t/ha. Töötajaid on 64.
MIS TOOB EDU
Täpsed majandusarvestused, osavad investeeringud. Pikaajaline tõuaretus, kaasaegsed põllumajandusmeetodid. Suured kogemused.
MARIKA OESELG, MESi nõuandeteenistuse konsulent:
Ahti Kukk on pühendunud karjakasvataja. Mu esimene kohtumine Selja osaühinguga oli mitu aastat tagasi, kui käisin ettevõtte lüpsjaid koolitamas. Ahti Kuke tegemiste kohta saab jagada vaid
tunnustavaid sõnu. Ta on ennast pühendanud piima­karjakasvatusele. Teda ise­loomustatakse rahuliku ja tasa­kaalukana, juhina on ellu viinud häid otsuseid, teinud õigeid investeeringuid. Omanikuvahetustest hoolimata on mõlema tugeva osaühingu elu endiselt keerelnud piimatootmise ümber Ahti juhtimisel.

Tõuaretust tundvad spetsialistid peavad nende farmi­de lehmi välimiku poolest väga ilusaks. Kiidusõnu öel­dakse heal tasemel noorkarjakasvatuse kohta, kus tõumüügiks sobiks pea kõik mullikad.

Konkurssi “Aasta põllumees” korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) juba 17. korda.Konkursiga soovime esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi. Konkursi võitja saab ajaloolise “Külvaja” pronkskuju vähendatud koopia. “Külvaja” kuju võitis 1928. aastal Theodor Pool parima Eesti talu eest Piistaojal.

 

Eelmine luguTallinnas toimunud rahvusvahelisel konverentsil arutati nutika põllumajanduse väljavaateid
Järgmine luguTahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev