AP 2017 kandidaat Kalmer Visnapuu: Peame pääsema odava Ida-Euroopa tootja nišist

meie-rohumaadelt-varutud-veiseliha-on-tipptasemel-ja-konkurentsivoimel-79718594“Eestis on parimad rohumaad ja tasemel aretuskarjad, peame oma konkurentsieeliseid paremini ära kasutama,” innustab Kalmer Visnapuu lihaveisekasvatust arendama.

“Esimesed lihaveised ostsin 21 aastat tagasi, nii on mul olnud õnn osaleda Eestis uue loomakasvatusharu loomises. Vaimustav on kogeda, kui palju suudab ära teha väike grupp pühendunud inimesi,” meenutab tegevuse algusaastaid Piira talu peremees.

Veendunud ühistulise ettevõtluse pooldajana on ta kõigi lihaveisekasvatajate ühistute asutajaliige, lisaks MTÜ Liivimaa Lihaveis ja OÜ Baltic Vianco asutaja.

Mõnikümmend aastat tagasi oli Eestis alla tuhande lihaveise, peamine veisetõug oli hereford. Nüüd nosib karjamaadel üle paarikümne lihaveisetõu ja neid on Eestis juba üle 80 000.

See loomakasvatusharu on nii tugevaks tõusnud eelkõige tänu oma ala entusiastidele. Kalmer Visnapuu on üks neist, kes lisaks igapäevasele karjakasvatusele ja põlluharimisele otsib üha uusi arenguvõimalusi lihaveisekasvatuse valdkonnas.

Mitmes farmis korraga

Piira talu on loodud kunagise Vinni näidissovhoostehnikumi ühe osakonna baasil, mille Kalmer Visnapuu ostis erastajalt kümme aastat tagasi. Piira talus kasvatab mees 535 hektaril teravilja – suvi- ja talirapsi, nisu, otra ning hernest, järgides keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid.

“Tänu Piira talu pühendunud ja professionaalsetele töötajatele ei ole ma kunagi pidanud oma põlde häbenema, isegi mitte Virumaa kõrge põllumajanduskultuuri foonil,” kinnitab põllumees.

Oma tegemised on mees jaganud kolme farmi vahel, kus kasvatab üle 600 lihaveise.

Puhtatõuline simmentali kari on Piira Mahe OÜs, simmentali, limusiini ja akviteeni heleda tõu ristandeid peab ta Kadrina vallas asuvas Pariisi farmis (Pariismar OÜ). Oma põlistalus Taropedajal Valgamaal Karula vallas tegutseb Kalmer Visnapuu FIEna ja kasvatab seal herefordi tõugu aretuskarja.

Loe edasi Maalehest.

 

Kandidaat KALMER VISNAPUU

Piira Talu OÜ, Piira Mahe OÜ, Pariismar OÜ.
Vinni vald, Lääne-Virumaa.
Lihaveisekasvatus, teraviljakasvatus.
600 lihaveist, sh 300 ammlehma; simmentalid, herefordid, limusiinid, dexterid.
535 ha teravilja- ja rapsipõlde, keskmine saagikus rapsil 3 t/ha, teraviljal 6 t/ha.
Rohumaid hooldatakse mahetootjana 900 ha.
Üheksa töötajat.

MIS TOOB EDU
Aastatepikkune töö oma karja ja rohumaade kvaliteedi parandamisel.
Arenguvõimaluste otsimine lihaveisekasvatuses.
Pühendumus valitud erialale.
LEHO VERK, MESi nõuandeteenistuse juht:
Usub elukestvasse õppesse

Kalmer Visnapuu on paarikümneaastase kogemusega lihaveisekasvataja. Ta valiti 2011. aastal parimaks lihaveisekasvatajaks.

Osaleb MESi nõuandeteenistuse mentorlusteenuse pakkumises mentorina, sest soovib aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse.

Visnapuul on pikaajalised kogemused ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning ta on valmis neis küsimustes ka teisi lihakarjakasvatajaid nõustama. Kalmer Visnapuu leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.

Eelmine luguToiduainete eksport kasvab, ettevõtjad otsivad uusi müügivõimalusi
Järgmine luguUmbes viiendik põllukultuuride pinnast veel koristamata