AP 2014: Massiarus kosuvad maatõugu rekordlehmad

Massiarus kosuvad maatõugu rekordlehmadParim maakarjakasvataja Piret Alfthan on tõstnud Massiaru põllumajanduslikus osaühingus (POÜ) maatõugu lehmade aastalüpsi 8700 kiloni. “Päike, Päike!” hüüab Piret Alfthan, ämber käes, oma lemmikut – helepunast maatõugu lehma, ise läbi rohu kahlates. Holsteini ja punast tõugu lehmikud trügivad kohe perenaise ligi, aga maatõugu vissi, kel nimeks Päike, ajab jonni ega tule lähemale. “Need maakarja lehmad on isepäised ja jonnakad, samas on see ju meie oma Eestimaa tõug, me peame neid edasi aretama, muidu surevad välja,” räägib Piret Alfthan, kes juba aastaid töötanud Massiaru POÜs loomakasvatusjuhi ja veterinaarina. Massiaru 260pealise piimakarja seas on juba kümme aastat peetud ka maatõugu lehmi. Tõsi, tavaliselt on neid alla kümne. Ometi on siit karjast saanud endale täiendust mitmedki maatõuhuvilised, sest Alfthani aretatud loomad on kõrges hinnas. Juba 2006. aastal tunnistati Massiaru POÜ maatõugu kari eliit-tõufarmiks ja seda nimetust on hoitud tänini. Edasi loe Maalehest.

Kandudaat:  Piret Alfthan –  Massiaru POÜ

– Häädemeeste vald, Pärnumaa.

– Piimakarjakasvatus, maakarjakasvatus, maakarja eliit-tõufarm.

– Piimakari 260, noorkari 320, maatõugu lehmi 4 ja lehmikuid 8.

– Maatõu aretus, loomade ja aretuspullide tõumaterjali müük.

– Maid haritakse 1248 ha: raps, mais, teravili, rohumaa.

– Robotlaut, 4 DeLavali robotit.

– 15 palgatöötajat.

Kommentaar Käde Kalamees, Eesti Maa­karja Kasvatajate Seltsi tegevjuht

Piret Alfthan on noor ja ettevõtlik karjakasvataja, ta on kõigele uuele aldis. Massiaru POÜ loomakasvatusjuhina on ta edukalt hoidnud ja aretanud maatõugu. On tähelepanuväärne, et ta peab suure piimakarja kõrval ka maakarja eliit-tõufarmi, tehes seda heades söötmis-ja pidamistingimustes. Rõõm on tõdeda, et kogenud karja­kasvatajate kõrval on ka noorematel tärganud huvi maatõugu loomade pidamise ja aretamise vastu. Ei ole sugugi kerge suurtoodangulise holsteini karja kõrval aretada ja hoida kohalikku eesti maatõugu. Piret Alfthan on sellega toime tulnud, tegutsedes missioonitundeliselt ja aateliselt, et tõug ei hääbuks. Praegu on Eestimaal alles umbes 600 puhast maatõugu lehma.

Eelmine luguEesti mehed Venemaal künniajalugu tegemas
Järgmine luguRiik hakkab piirama „euroheinategu“