AP 2012 Jaan Kiisk – Teadlasest talupidaja rajas eduka perefirma

Teadlasest talupidaja rajas eduka perefirmaJaan Kiisk on oskusliku majandamisega arendanud JK Otsa talu kaasaegse tehnoloogiaga põllumajandusettevõtteks, kuhu ka noored meelsasti tööle tulevad. “Töökäsi maal jätkub, aga puudus on oskustega ja motiveeritud tööjõust,” räägib Jaan Kiisk, kes pakub oma töötajatele korralikku palka ja töötingimusi. Aastatega on Tamsalu valda rajatud eeskujulik perefirma, kus poeg Jaanus töötab tegevjuhina, Madis juhatuse liikmena, tütar Kadi Lood on raamatupidaja ja väimees Tarmo juhib masinate hooldust ning remonti. Oskuslikult majandades on Jaan Kiisk koos poegadega Tamsalu piirkonna elu edendanud, harides mitu tuhat hektarit maid ja andes inimestele tööd. “Perefirma on koondanud nüüdseks kogu karja Loksakülla ja piimatootmine on muutunud ökonoomsemaks,” räägib  Jaan Kiisk uues noorkarjalaudas. Edasi loe Maalehest

KANDIDAAT JAAN KIISK
JK Otsa Talu OÜ

– Tamsalu vald, Lääne-Virumaa.

– 412 lüpsilehma aastalüpsiga 9300 kg lehma kohta, noorkari 460 pead.

– Maaharimine 2000 ha-l, sellest omandis 226 ha.

– Teraviljatoodang 4200 t, raps 900 t.

– Perefirma, 27 töötajat.

– 2010. a ehitatud farmikompleks lautade, silohoidla ja kuivatitega. Kaasaegne tehnoloogia põldudel. Keskkonnasäästlik majandamine.

KOMMENTAAR

 

 

 

Aire Tafenau

OÜ Põllumajanduskonsulent
AT juhataja ja konsulent

Olen aidanud Jaan Kiisal koostada Loksaküla lauda projekti, millele taotleti toetusi. Samuti olen tal aidanud koostada bioenergia projekti, kus viljasorteeri jäätmeid hakatakse kateldes põletama, et saada laudas sooja vett. Kõik koostatud projektid on tal edukalt käivitunud.

Jaan Kiisk on väga energiline ja ettevõtlik mees, kes teab täpselt, mida ta tahab ja milline tulemus peab ühest projektist välja tulema, seetõttu on temaga hea koostööd teha. Kiisk on aldis uuendustele ja tahab alati teha ettepanekuid, kuidas saaks midagi paremini teha. Aastad pole tema energiat kahandanud.

Jaan Kiisk on varmas, et sõna sekka öelda – nii seaduste kui poliitika suhtes. Ja tema ettepanekud on alati väga asjalikud.

Eelmine luguSeeder: toidu tooraine päritolu peab olema tähistatud
Järgmine luguAP 2012 Madis Avi – Rukkirüütel tahab põldu harida vaid Eestis