Ants Noot: põllumehi nörritanud PRIA otsusega ei saa leppida

Pöördumises öeldakse, et toetusrahade väljamaksetega hilinemist ei saa aksepteerida. Foto: Pixabay

„Me ei saa nõustuda sellise asjade käiguga, kus paljud põllumajandusettevõtted jäävad õigeaegselt laekumata toetusrahata. Kuna ettevõtjatel on palju finantsilisi kohustusi, mille täitmise tähtaeg on otsetoetuste tavapärase laekumise teadmisel aasta lõppu planeeritud, siis tekitab PRIA selline samm sektoris väga suuri probleeme,“ osutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot tänases pöördumises Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le.

PRIA hiljutine ootamatu teade põllumeestele, et otsetoetusi ei jõuta õigeaegselt menetleda ja seetõttu saavad paljud sektori ettevõtted oma toetussummad kätte alles jaanuari teises pooles, pani Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tegema pöördumist regionaalminister Madis Kallasele ja PRIA juht Jaan Kallasele.

Kirjas osutati tõsiasjale, et nii Regionaal- ja põllumajandusministeeriumile kui PRIA-le on hästi teada, et otsetoetuste õigeaegne laekumine on põllumajandustootjatele kriitilise tähtsusega ja seda eriti käesoleval aastal, kus ettevõtjad on pidanud silmitsi seisma erakorraliselt ebasoodsate ilmastikuoludega ja kus sisendite hinnad on jätkuvalt väga kõrged ning teravilja ja piima kokkuostuhinnad madalad.

„Sellest tulenevalt on suurel osal ettevõtjatest käesoleva hetke seisuga üleval mitmeid finantskohustusi, mille tasumine on planeeritud just otsetoetustest laekuvate vahendite arvelt. Siinjuures saab nimetada laenu- ja liisingukohustusi finantsasutuste ees, ajatatud makseid tarnijatele, rendimaksete tasumist maaomanikele, aga ka maksukohustusi riigi ees ja palgamakseid töötajatele,“ seisis pöördumises.

„Kuigi otsetoetuste menetlemisel on käesoleval aastal PRIA-s aset leidnud mitmed muutused, ei saa see olla põhjenduseks otsetoetuste tavapärasest hilisemaks väljamaksmiseks, kuivõrd muudatuste elluviimiseks vajalike inim- ja rahaliste ressursside planeerimiseks ja rakendamiseks on nii ministeeriumil kui makseagentuuril aega olnud piisavalt,“ oli Ants Noot resoluutne. Ta lisas, et ettevõtjate vaates on otsetoetuste süsteem ja toetuste taotlemine muutunud samal ajal järjest keerulisemaks ning lisandunud on täiendavat administratiivset koormust, samas mööndusi toetuse taotlejatele sealjuures ei tehta.

„Ootame nii ministeeriumi kui PRIA poolset maksimaalset jõupingutust ja koostööd, et otsetoetused käesoleva aasta jooksul põllumajandustootjateni jõuaksid,“ kinnitas Noot.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on vanim ja suurima liikmete arvuga põllumajandus-, toidutootjaid ja maaettevõtteid esindav katusorganisatsioon, esindades ka erametsaomanikke ja jahimehi.

Eelmine luguPõllumajandus-Kaubanduskoda täpsustas tegevusplaane
Järgmine luguVäike-lemmelist saab söödale kvaliteetset valgukontsentraati