Alanud viljakoristus toob kombainid põldudele ja teedele

Foto: Hardo Vahemäe

Viljakoristuse hooaeg on alanud, mis tähendab, et teedel liigub tavapärasest rohkem suuri põllumajandusmasinaid ja kombaine. Põllumehed paluvad kaasliiklejatelt mõistvat suhtumist ja tähelepanelikkust.

„Pärast mitut problemaatilist aastat oli eelmine aasta teraviljakasvatajatele väga edukas ning põldudelt koguti kokku rekordiline saak, millest suurem osa läks ekspordiks. Sellel aastal võiks samuti loota keskmisest paremat saaki. Ka teraviljaturu olukorda võib pidada heaks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimees ja nõukogu liige Jaak Läänemets.

Läänemetsa sõnul talvitusid taliviljad sellel hooajal hästi, samas suurendas soe talv kahjurite ja haiguste survet põldudele, mistõttu on omakorda tavapärasest rohkem tähelepanu tulnud pöörata taimekaitsele. Taimekaitsetööde õigeaegset teostamist segasid sagedased öökülmad. Samuti said kohati külmade poolt kahjustatud õitsevad talirapsi põllud. Osades piirkondades tegi põldudele märkimisväärset kahju aga hiljutine torm ja tugev sadu. Kohati on vili põldudel lamandunud. See teeb saagikoristuse keerulisemaks.

„Põllumehed on alustanud talikultuuride lõikusega ning viljakasvatajatele on alanud väga intensiivne koristushooaeg. See toob eelkõige just maapiirkondades liiklusesse tavapärasest rohkem põllumajandusmasinaid, mistõttu on autoga sõitmisel tähelepanelikkus väga asjakohane,“ lisas Läänemets.

Teravilja kasvatatakse tänavu PRIA andmetel 387 545 hektaril, sellest 13,5%, moodustab mahevili. Teraviljadest kasvatatakse tänavu kõige rohkem nisu (168 119 ha), otra (131 758 ha), kaera (42 693 ha) ja rukist (21 315 ha). Suvivili moodustab teravilja pinnast 57% ja talivili 43%. Suurem osa nisu pinnast on talivilja all (70%), samas kui odra kasvatuses domineerib suvioder (83%).

Õli- ja kiukultuure kasvatatakse kokku 76 650 hektaril. Õli- ja kiukultuuride pinnast moodustab enamuse rapsi ja rüpsi pind, mis ulatub tänavu 71 091 hektarini. Sellest omakorda üle 80% on talirapsi ja -rüpsi all. Mahekultuuride osakaal ulatub 12,6%-ni.

Kaunvilja pind ulatub tänavu 50 612 hektarini, sellest enamuse moodustab põldhernes (35 309 ha) ja põlduba (13 844 ha). Kaunvilja pinnast 18,4% moodustavad mahekultuurid.

Jaak Läänemets valiti põllumajanduskoja teraviljatoimkonda juhtima 7. juulil. Läänemets on Lääne-Virumaa viljakasvataja, Avispeamees OÜ juhatuse liige ja Põllumeeste Ühistu Kevili nõukogu liige. Teraviljatoimkonna liikmeteks on teraviljakasvatajad, veskite ja tööstuste esindajad ning teravilja kokkuostu ja tootmissisendite müügiga tegelevad ettevõtted. Toimkond tegeleb teraviljasektori olukorra analüüsimise ja valdkonna poliitikate kujundamises ettepanekute tegemisega.

Lisainfo: Jaak Läänemets, EPKK teraviljatoimkonna esimees, tel 56 60 63 57, e-post: jaak.laanemets@kevili.ee

Eelmine luguVabariigi Valitsuse korraldused seoses välistööjõu riiki lubamisega
Järgmine luguKutseeksamid augustis 2020