Vabariigi Valitsuse korraldused seoses välistööjõu riiki lubamisega

6. juulil võttis Vabariigi Valitsus vastu 16.05.2020 korralduste nr 169 ja 172 muudatused, mis puudutavad reisimise piiranguid. Mõlema korralduse terviktekstid koos muudatustega leiab EPKK kodulehelt.
 
Korralduse 169 muudatustega kaotati kõik piirangud riigipiiri ületamiseks Eestisse sisenemise eesmärgil välismaalastele, kellel ei esine haigusnähte ja kes saabuvad järgmistest riikidest: Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Maroko, Montenegro, Lõuna-Korea, Rwanda, Serbia, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.  Lisaks nimetatud riikidest saabujatele võivad alates 6. juulist Eestisse siseneda kõik välismaalased, kellel ei esine haigusnähte, Eestis töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil.
 
Oluline on välismaalase Eestis tulemisel järgida Eestis kehtivaid isolatsioonireegleid, mis on täpsemalt sätestatud korralduses 172. Saabumisel riikidest, kus nakatunute arv on suurem kui 16 inimest 100 000 elaniku kohta või kui selle riigi kohta puuduvad eelnimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht,  peavad töötamise või õppimise eesmärgil Eestisse sisenevad  välismaalased jääma isolatsiooni, mille korraldab vastavalt kas tööandja või õppeasutus. Tööandja ja õppeasutus peavad tagama ka selle, et välismaalane läbib COVID-19 testimise viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustestimise mitte varem kui Eestis viibimise 14. päeval. Isolatsioonireeglite rakendamise infoga täiendatakse lähiajal ka Välisministeeriumi kodulehte.

Vabariigi Valitsuse korralduste tekstid:

VV korraldus 169 terviktekst

VV korraldus nr 172 terviktekst

Eelmine luguEPKK seisukohad “Talust toidulauale” strateegia kohta
Järgmine luguAlanud viljakoristus toob kombainid põldudele ja teedele