Kutse infopäevale “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub 23. augustil algusega kell 11 Maaelu Edendamise Sihtasutuses (Oru 21, VILJANDI) tasuta infopäevale  MAK 2014 – 2020 meetme 5  “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine” tutvustamiseks.

 

Infopäeva peamine eesmärk on tutvustada määruse „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus“ tingimusi.  Selle määruse alusel saavad toetust taotleda ettevõtjad, kellel on tuvastatud eriti ohtlik taime- või loomahaigus, oma tootmispotentsiaali taastamiseks toetust.  Määrus on leitav veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017068

 

Infopäev suunatud ettevõtjatele, kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud eriti ohtliku loomataudi või ohtliku taimehaiguse tõttu.

Oodatud on ka konsulendid.

 

PÄEVAKAVA

 

Aeg/asutus Teema Ettekandja
11:00 – 12:00 – MeM Määruse „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus“ tutvustus Elar Neito (maaettevõtluse büroo juhataja)
12:00 – 12:30 – PRIA Toetuse taotlusvormi ja koos taotlusega esitatavate dokumentide tutvustus Karin Milius (maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist)
12:30 – 13:00 – kohvipaus
13:00 – 13:45 – VTA Bioohutusnõuded erinevate loomaliikide pidamise korral ning nende kontroll Anne-Ly Veetamm (loomatervishoiubüroo juhataja)
13:45 – 14:30 – PMA Ohtlikud taimehaigused – nende ennetus ja esinemise korral haiguskolde likvideerimine Ljudmila Kerge (taimetervise ja aianduse osakonna paljundusmaterjali büroo juhataja)

 

Infopäev kestab on 4 akadeemilist tundi.

 

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti ette registreerida kuni 21. augustini   SIIN või www.pikk.ee (vt sündmuste kalender)

 

Lisainfo saamiseks kirjutage  info@epkk.ee  või helistage 600 9349 (kontaktisik Maire Vimb).

 

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit.

logod

Eelmine luguAP kandidaat 2017 Ivo Eenpalu: tänavu tuleb hea vilja-aasta
Järgmine luguEuroopa Komisjon uurib võimalusi toidutarneahela toimimise parandamiseks