30.04.2021 – EPKK infopäev “Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid”

Autor: MENU Meedia

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel infopäeva
“Paindlikumad hügieeninõuded toidu väiksemahulisel käitlemisel ning väiketapamajade (tapapunktide) rajamisel”

Toimumise aeg: 30. aprill 2021. a.
Toimumise koht: Veebikeskkond ZOOM

01.04.2021 jõustus toiduseaduse muudatus, millega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega ning antakse võimalus väikese tootmismahuga ettevõttes, sh väiketapamajas, kohaldada paindlikumaid hügieeninõudeid. Infopäeval antakse ülevaade toiduseaduse nendest rakendusaktidest, mis puudutavad loomse toidu käitlemise hügieeninõudeid ning lihtsustatud nõudeid väiketapamajadele. Lisaks õigusaktide tutvustamisele räägitakse infopäeval loomsete toodete käitlemise järelevalvest ning toetusmeetmetest, mida tootjatele investeeringuteks pakutakse. Infopäeva sihtrühmaks on eelkõige loomakasvatuse ja lihasektoris tegutsejad.

PÄEVAKAVA:
9:00 – 10:00 Mida toob kaasa jõustunud toiduseaduse muudatus? – Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist
10:00 – 11:15 Väiketapamaja kohandatud nõuded ja järelevalve korraldus tapamajades – Kristi Kadak, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
11:15 – 12:00 Käesoleva ja uue ÜPP raames pakutavad investeeringumeetmed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele – Harry Pässa, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Registreeri osalemissoov SIIN.
Registreerunutele saadame ZOOM-i veebilingi registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile 29. aprilli õhtul.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Meeli Lindsaar meeli@epkk.ee;
Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 50 63 428

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Eelmine luguPõhjamaade lähenemine: Taimekaitsevahendite vastutustundlik kasutamine
Järgmine luguBalti riikide põllumehed: ELi eelarve uus ettepanek peab vähendama ebavõrdsust