2021. aastal maksti maaelu arengu toetusi 129 miljonit eurot

Pöördumises öeldakse, et toetusrahade väljamaksetega hilinemist ei saa aksepteerida. Foto: Pixabay

7. juunil toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirekomisjoni istung, kus kiideti heaks arengukava 2021. aasta  seirearuanne.

Istungil tutvustati arengukava toetuste rakendamist ja saavutatud tulemusi. Praeguseks on toetust määratud 1,14 mld euro eest ja välja makstud 928 mln eurot ehk 71% kogu eelarvest. „2021. aastal maksti maaelu arengukava toetusi välja 129 miljoni euro eest. See on oluline panus nii põllumajanduse kui ka maaelu arengusse,“ sõnas Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

„2021. aastast lisandus arengukava algsele eelarvele 307 mln eurot Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekuperioodi vahendeid. Selle najal saame jätkata maaelu arengu toetamist kuni aastani 2025. Oleme viimastel aastatel teinud maaelu arengukavas mitmeid olulisi muudatusi, mis aitavad põllumajandus- ja toiduainesektoril teha investeeringuid selleks, et paremini toime tulla sektori ees seisvate toidu varustuskindluse ja roheülemineku väljakutsetega,“ lisas Gorban.

Maaelu arengukava kaudu rakendatakse kokku 17 meedet põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. 2021. aasta lõpuga on kõige rohkem väljamakseid tehtud meetmest „Investeeringud materiaalsesse varasse“, kust on välja makstud 204 mln eurot toetuste ja laenudena. Meetmest „Põllumajanduslik keskkonnatoetus“ on toetust välja makstud 198 mln ning meetmest „Mahepõllumajandus“ 103 mln eurot.

Veel tutvustati istungil arengukava teavitustegevusi, mille eesmärk on suurendada teadlikkust arengukava kaudu makstavatest toetustest ja maaelust. 2021. aasta suurim üritus oli juba seitsmendat korda korraldatud avatud talude päev, kus oma uksed avas 299 talu ja põllumajandusettevõtet ja nendega käis tutvumas rekordilised 234 000 inimest. Samuti anti seirekomisjonile ülevaade 2021. aastal tehtud teadlikkuse uuringust. 2021. aasta olulisemad uuringud tehti ka põllumajanduskeskkonna ning toidutööstuste konkurentsivõime ja arenguperspektiivide kohta.

TASUB TEADA

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut. Arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. Arengukava seirekomisjoni on kaasatud põllumajandus- ja toidusektori, keskkonnaalased ning maaettevõtjate ja -kogukondade esindusorganisatsioonid.

Pikemalt saab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kohta lugeda Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Eelmine lugu08.06.2023 EPKK infopäev „Uuemad arengud piimakarja söötmises“
Järgmine luguSuur fotogalerii: Ärifoorum tõi kokku sektori tipptegijad