13.12.2022 EPKK infopäev „Veekaitse vajadused ja kohustused: karst põllumaal“

Foto: Kuno Kasak

EPKK infopäev „Veekaitse vajadused ja kohustused: karst põllumaal“

Aeg: 13. detsember 2022

Koht: Veebikeskkond ZOOM

PÄEVAKAVAS

9:45-10:00  Kogunemine Zoomi ja sissejuhatus  

10:00-10:30 NTA põhjaveekvaliteedi seire – Ülle Leisk, Keskkonnauuringute Keskus

10:30-12:00 Life IP CleanEST C.10 põllumajandusliku hajukoormuse uuringu aruanne– Arvo Iital, TalTech

12:00-12:30 Lõunapaus

12:30-13:45 Toitainetebilanss – Taluvärava bilanss ja põllupõhine bilanss – Alar Astover, EMÜ

13:45-14:15 ÜPP veekaitsemeetmed – Matis Mägi, Maaeluministeerium

14:15-15:00 Karst põllumaal– Marko Vainu, TLÜ

15:00-15:10 Mida oodata veekaitse suunal? – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium

NB! Infopäev läheb arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ ÜPP valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainfo: Karmen Roost, EPKK keskkonnavaldkonna projektijuht, e-post: karmen@epkk.ee

Eelmine lugu12.12.2022 EPKK infopäev “Põllumajandusplasti jäätmete nõuetekohane käitlemine”
Järgmine luguAasta Põllumees: hooliv loomakasvataja on tegelikult ise kõige karmimate reeglite looja