12.04.2022 – EPKK infopäev „Veekaitse kohustused ja vajadused“

Foto: pixabay.com

EPKK infopäev „Veekaitse vajadused ja kohustused“
Aeg: 12. aprill 2022
Koht: Veebikeskkond ZOOM

Infopäeva eesmärk on suurendada põllumajandustootjate veekaitsealaste nõuete teadlikkust. Infopäeval võetakse fookusesse silo tootmisega seotud teemad. Näiteks käsitletakse veeseaduse nõudeid silo käitlemisele, silohoidlate ehitamist, kvaliteetse silo valmistamise protsessi jne.

Päevakava*:

09:50-10:00 Zoom keskkonda sisenemine ja tehniliste nõuete ülevaade

12:30-13:00 lõunapaus

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi

 

NB! Infopäev läheb arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ ÜPP valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht, riina@epkk.ee, tel +372 600 9315

Eelmine lugu08.04.2022 – EPKK Aretuskonverents 2022
Järgmine luguUuest vaktsineerimiskavast peab selguma ka toidutootjate vaktsineerimise väljavaade