11.02.2020 – Seminar „Biomassi väärindamine“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) koostöös Eesti Maaülikooliga korraldab Interreg Balic Sea Region projekti „BalticBiomass4Value“ (edaspidi BB4V projekt) raames põllumajandustootjale suunatud seminari.

Seminaril anname ülevaate senistest projekti tegevustest (valminud aruanded, sh biomassi väärindamise ärimudelid) ja biomajandusest koostatavas ÜPP strateegiakavas 2021-2027. Lisaks käsitletakse reaalseid näiteid biomassi väärindamise kohta (nt biometaani tootmine). Toimub ka ettevõtte külastus.

Toimumisaeg: 11. veebruar 2020

Asukoht: Kõo Agro OÜ (Kõo küla, Viljandimaa)

Päevakava:
09:30–10:00 kogunemine, sh tervituskohv

I osa – Sissejuhatus
10:00–10:30  BB4V projekti tutvustus, sh valminud uuringud ja tegevuse A2.3 ehk biomassi väärindamise ärimudelite koostamine kohta ülevaate andmine – Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

10:30–11:00  Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027 kontekstis – Martti Mandel, Maaeluministeerium

11:00–11:30 Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated – Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11:30–12:15 BB4V edasised tegevused (väljundid, nõustamine) ja arutelu nõustamisvajaduste kohta 

12:15–13:15 Lõuna

II osa – Näiteid biomassi väärindamise kohta

13:15–14:00 Bioetanooli ja biodiiselkütuse tootmise potentsiaal Eestis – Ain Laidoja, Eesti Biokütuste Ühing

14:00–14:45 Biometaani tootmine Eestis ja selle tulevikuväljavaated ning Biometaan OÜ tutvustus – Ahto Oja, Biometaan OÜ

III osa – Ettevõtte külastus

15:00–16:30 Biometaan OÜ ja Mangeni PM OÜ külastus

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti REGISTREERUDA KUNI 7. veebruarini 2020 SIIN.

Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht (e-post riina@epkk.ee, tel.+372 55 28 263)

Interreg BSR projekti „BalticBiomass4Value“ eesmärk on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osaliste suutlikkust toota bioenergiat keskkonna­säästlikumalt ja konkurentsivõimelisemalt, kasutades energiatootmiseks uusi biomassi allikaid (sh bioloogilised jäätmed), samuti kasutada bioenergia tootmise kõrval võimalusi suure väärtusega biotoodete arendamiseks. Projekt kestab 2 aastat (kuni 2021. aasta juunini) ja seal osaleb 17 organisatsiooni.

 

Eelmine luguKutse Maaelufoorumile 2019 – erahuvi versus avalik huvi
Järgmine lugu10. ja 11.02.2020 – Infopäevad “Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel“