09.03.2022 – Infopäev uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ tutvustamiseks

Foto: Adobe Stock

9. märtsil kell 10- 14:30 toimus Zoomi vahendusel uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ tulemusi tutvustav infopäev.

Esitlusi saab hiljem järele vaadata SIIN. 

 

Ajakava:

10:00 – 10:05 Sissejuhatus infopäevale Rando Värnik (EMÜ)
10:05 – 10:10 ETAG RITA programmi tutvustus Liina Eek (ETAG)
10:10 – 10:30 EMÜ uuringu tutvustus Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ)
10:30 – 11:00 Riigi varustuskindlus ja varud Jako Reinaste (MKM)
11:00 – 11:20 Toidu varustuskindlus ja isevarustatus Jüri Lillemets (EMÜ)
11:20 – 11:40 Toidu tarneahelad Eestis Taavi Kiisk, Anne Põder (EMÜ)
11:40 – 12:00 Covid-19 pandeemiast tingitud tarneahelate häirete mõju ettevõtlusele Marje Josing (KI)

12:00 – 12:30 Paus

12:30 – 12:50 Riskid ja riskijuhtimine Katriin Visnapuu (EMÜ)
12:50 – 13:20 Ettevõtete toimepidevus ja strateegiad toimepidevuse suurendamiseks Anne Põder (EMÜ)
13:20 – 14:00 Ettevõtetele välja töötatud juhiste tutvustus Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ)
14:00 – 14:30 Arutelu

Uuring valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigikantselei eesmärkide elluviimiseks.

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevusest 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ (leping nr 7.2-2/20/24).

Kontakt:
Maamajanduse ökonoomika õppetool
Teadur Anne Põder anne.poder@emu.ee
Tel. 7313019

Eelmine lugu08.03.2022 – EPKK infopäev „Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis“
Järgmine luguEesti Erametsaliit: Looduskaitse piirangud ei peaks olema üksnes maaomaniku kulu