08.03.2022 – EPKK infopäev „Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis“

Foto: Adobe Stock

EPKK infopäev „Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis“
Aeg: 8. märts kell 13.30 – 16.00
Koht: veebikeskkond Zoom

Infopäevale on eelkõige oodatud veterinaarid ja ravimsööda tootjad või vahendajad, aga ka teised huvilised.

PÄEVAKAVAS:

TASUTA infopäev vastab loomade heaolu koolituse nõudele ja toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ loomakasvatuse valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

Eelmine luguMES pakub ka tänavu COVID-19 paketi raames tagatisi ja laene
Järgmine lugu09.03.2022 – Infopäev uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ tutvustamiseks