Toimkonnad

EPKK toimkonnad alustasid tegevust 1997. aastal eesmärgiga analüüsida olukorda põllumajanduse ja maaelu erinevates valdkondades, teha ettepanekuid ning anda soovitusi nende valdkondade arendamiseks. Toimkondade töös osalevad EPKK vastava valdkonna liikmete esindajad ja eriala tunnustatud spetsialistid. Toimkonnad analüüsivad sektori olukorda ja töötavad välja EPKK seisukohti erinevates küsimustes. Toimkonnad korraldavad vastavalt vajadusele töökoosolekuid, nõupidamisi ning ümarlaudu, millesse kaasatakse valdkonna teadlasi, spetsialiste ja erinevate ametkondade esindajaid.

EPKK nõukogu initsiatiivil on moodustatud järgmised toimkonnad:

teraviljatoimkond
piimatoimkond
lihatoimkond
keskkonnatoimkond

Toimkondade üheks ülesandeks on ka korraldada avalikke foorumeid, millel arutatakse sektori aktuaalsetel teemadel. Foorumite eesmärk on erinevate osapoolte osavõtul otsida lahendusi tekkinud probleemidele ning informeerida avalikkust vastava tegevusharu olukorrast. Foorumitele kutsustakse traditsiooniliselt esinema tunnustatud eksperte, teadlasi ja ametkondade esindajaid.