september 21, 2017

Infoleht 4 – 2017

Loe värskest infolehest

Euroopa Liidu põllumajandusministrid rääkisid Tallinnas toetuste võrdsustamisest ja riskijuhtimisest
Euroopa Liidu olukorrast – president Jean-Claude Junckeri visioon on suurepärane, kuid põllumajanduspoliitikat tuleb korralikult rahastada
Nutika põllumajanduse väljavaated
LULUCF: Europarlament hääletas määruse sihipärasema variandi poolt
Ülevaade põllumajandusturgude olukorrast
Euroopa Komisjon ootab tagasisidet toidutarneahela toimimise kohta
Euroopa Komisjon avaldas tasakaalustatud ja edumeelse kaubanduspoliitika algatused
Copa-Cogeca on vastu Euroopa Komisjoni plaanile lisada veiseliha kaubandusläbirääkimistele EL ja Mercosuri maade vahel
Vaade tulevikku: toidu 3D printimine, putukafarmid ja linnapõllumajandus
Euroopa Komisjon avas teravilja turuvaatluse veebilehe

 

Lae PDF alla

juuni 15, 2017

Infoleht 3 – 2017

 • Eesti eesistumise programm põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas
 • Baltimaade põllumeeste ettepanekud ÜPP tulevikuks
 • Baltimaade organisatsioonid kohtusid põllumajandusvoliniku kabinetiga
 • Brexit lööb põllumajandusturud segi ja vähendab EL eelarvet
 • Ülevaade olukorrast Euroopa Liidu põllumajandusturgudel
 • Euroopa põllumehed ootavad Eesti eesistumiselt samme EL väetiseturu liberaliseerimiseks
 • EL loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava
 • EL asutas loomade heaolu platvormi
 • EL organisatsioonid koostavad tegevusjuhendi digitaalsete põllumajandusandmete jagamise kohta
 • Iga sööja tunneb end põllumajanduse kommunikatsioonieksperdina
 • COGECA ootab avaldusi ühistute innovatsiooniauhinna välja andmiseks
Lae PDF alla

aprill 23, 2017

Infoleht 2 – 2017

 • Balti- ja Põhjamaade ühisettepanek ÜPP lihtsustamiseks
 • Lühiülevaade EL kahepoolsete kaubanduslepingute hetkeseisust
 • Loomatervise andmete digitaliseerimine vähendaks bürokraatiat
 • Ülevaade EL sealihaturu olukorrast
 • Maailma põllumeeste digiseminar Brüsselis
 • Copa-Cogeca prognoosib stabiilset teraviljasaaki
 • Euroopa Kemikaaliamet: glüfosaat vähihaigust ei põhjusta
 • Lihtsamad eeskirjad ja suurem toetus puu- ja köögiviljakasvatajatele
 • Suured toidukontsernid nõuavad „valgusfoori“-märgistust
 • Alkoholitootjatelt oodatakse ettepanekuid tarbijate paremaks teavitamiseks
 • Europarlament kinnitas toidutarneahela kontrollide tõhustamise määruse
 • EP keskkonnakomitee ettepanekud toiduraiskamise vähendamiseks
 • EL ja Norra sõlmisid kahepoolse põllumajandustoodete kaubanduslepingu
 • Piimasektor kriisist taastumas
Lae PDF alla

jaanuar 31, 2017

Infoleht 1 – 2017

 

 • Soovitused põllumajandustootjate olukorra parendamiseks toiduainete tarneahelas
 • Malta eesistumisaja prioriteedid
 • Uuring tulevaste kaubanduslepingute mõjust põllumajandussektorile
 • Euroopa piimandusassotsiatsiooni aastakoosolek Nizzas
 • Berliinis arutati seakasvatuse olukorda
 • Teraviljaturu olukord on kehv, lootust paranemiseks on niikaua, kui taimekaitsevahendid on kättesaadavad
 • Copa naisfarmeri innovatsiooniauhind
 • EL asutas platvormi toidukao ja toidujäätmete vähendamiseks
 • Mesitarude arv Euroopa Liidus suureneb
Lae PDF alla

november 1, 2016

Infoleht 4 -2016

 • Suurriigid nõuavad sigade Aafrika katku mõjude leevendamiseks toetusi
 • Copa-Cogeca esimesed mõtted ühisest põllumajanduspoliitikast 2020+
 • Euroopa Komisjoni ettepanekud ÜPP lihtsustamiseks
 • Euroopa Komisjon avaldas turuprognoosi 2016-2017. aastate kohta
 • FAO turuprognoosid teravilja-, õlikultuuride, piima- ja lihasektoris
 • Euroopa Liit sõlmis kaubanduskokkuleppe Kanadaga
 • Copa-Cogeca soovib erakorralist abi teraviljatootjatele
 • Pariisi kliimakokkulepe ratifitseeriti
 • Eurosaadikud ei toeta Komisjoni plaani viie GMO-toote tunnustamiseks
 • EL ohutusreeglid toiduga kontaktis olevate materjalide kohta
 • Piimatoodete kohustuslikust päritolumärgistusest
 • Euroopa Parlamendis transrasvhapetest
Lae PDF alla

juuli 1, 2016

Infoleht 3 – 2016

 • Brexit kergitab Suurbritannias toiduainete hindu ja jätab farmerid segastesse vetesse
 • Võitlus ebaõiglaste kaubandustavadega: Euroopa Parlament kutsub ELi tegudele
 • Copa-Cogeca kiidab Europarlamendi üleskutset tarneahelat tasakaalustava seadusandluse loomiseks
 • Koda palus peaministrilt toetust kriisis Eesti põllumajandussektorile
 • Rahvusvahelisel piimaturul positiivsed arengud
 • Piimalehmade arv on langenud alla 90 000 piiri
 • Põllumajanduspoliitikale lisaks on tarvis terviklikku toidupoliitikat
 • Cees Veerman põllumajandusturgude tulevikust: imesid teha ei ole võimalik, keskenduge struktuurimuudatustele
 • Põllumajandusvolinik valmistab ette uut abipaketti kriisi leevendamiseks piimandussektoris
 • Copa-Cogeca soovib Euroopa Liidult kiiret abi põllumeeste likviidsusprobleemi leevendamiseks
 • Glüfosaadi-saaga saab lahenduse juulis
 • Kokkulepe mahepõllumajanduse reeglite üle lükkus edasi
 • Euroopa Komisjon nõuab Bulgaaria, Ungari, Läti, Leedu ja Slovakkia maaostu piiravate seaduste vastavusse viimist EL reeglitega
 • Copa-Cogeca  hinnangul on läbirääkimised Mercosuri maadega vastuvõetamatud
 • Copa-Cogeca peab komisjoni lähenemist orgaaniliste väetiste kasutamise soodustamiseks pealiskaudseks
 • Ilmus raport taimetoitainete taaskasutamisest
 • Biomajandus 2.0 viib piisava rahastuse korral revolutsioonini säästlikkuse edendamisel
Lae PDF alla

märts 17, 2016

Infoleht 2 – 2016

 • Soome põllumeeste kannatus katkes – massimeeleavaldusel nõuti kiireid meetmeid finantsolukorra parandamiseks
 • Copa-Cogeca pakkus välja meetmete paketi kriisiolukorra lahendamiseks
 • EL põllumajandusministrid leppisid kokku kriisiabipaketis
 • Eesti põllumeeste pilgud pöörduvad Euroopa Komisjoni ettepanekute valguses taas valitsuse poole
 • Eurosaadikud soovivad antibiootikumide kasutamise vähendamist põllumajanduses
 • Copa-Cogeca hinnangul on antibiootikumide vastutustundlik kasutamine hea, kuid kannatada võib ravimite kättesaadavus
 • Copa-Cogeca kutsub kandideerima naisfarmeri innovatsiooniauhinnale
 • Nutikas põllumajandus korjab digitaalsete dividendide saagi
 • BREXIT: mida tooks Ühendkuningriigi EL-st lahkumine kaasa nende põllumajandussektorile?
 • Copa-Cogeca soovib väetisetollide eemaldamist
Lae PDF alla

märts 1, 2016

Infoleht 1 -2016

 • Euroopa Komisjoni aruanne ebaausate kaubandustavade kohta
 • Avanes põllumajandustoodete müügiedendusprogrammide taotlusvoor
 • Muudatused koolipiima ja –köögiviljaprogrammis
 • EL-USA kaubanduslepe peaks hõlmama ka mitte-tariifseid kokkuleppeid
 • Hiina kasvatas oluliselt piimatoodete importi
 • Ilmus uuring kloonitud loomadest saadud toodete erimärgistuse kohta
 • Või ja piimapulbri eraladustamist pikendati
 • EL sealiha eraladustamistoetuse taotlusvoor lõppenud
 • Copa-Cogeca arutas Euroopa Komisjoniga veiselihaturu olukorda
 • EL põllumajandustoodangu eksport jätkab kasvu
 • Ekspertgrupp hakkab analüüsima EL põllumajandusturu olukorda
 • Eesti piima- ja sealihatootjad vajavad nii EL kui siseriiklikku tuge
 • Põllumehed peaksid kandma innovatsioonitegevuses juhtrolli
 • Põllumajandusel on digivaldkonnas rohkelt arenguvõimalusi
 • Copa-Cogeca loob kaks uut temaatilist töögruppi
 • EK tahab põllumeeste trahvihirmu vähendada
 • Hollandi põllumajandusminister tutvustas eesistumisaja prioriteete
 • Uuring: Eesti tarbijad soovivad suuremat toetust põllumeestele
 • Teraviljasaak EL-is hea, kuid hind madal
 • Eesti ja Läti põllumehed teevad veekaitsealast koostööd
Lae PDF alla

juuni 26, 2015

Infoleht 4 -2015

Loe värskest infolehest

 • Ebaausate kaubandustavade ohjamisest
 • Neonikotinoidide keelustamine viib rapsi toodangu languseni
 • EL – Jaapani vabakaubanduslepingust
 • EL – Tuneesia kaubandusläbirääkimistest
 • Briti piimatootjate kavadest seoses piimaturu volatiilsusega
 • Ülevaade arengutest EL piimaturul
 • Mõjuhinnang toidu päritolu märgistamise kulude kohta
 • EL põllumehed ei poolda ÜPP vahehindamist
 • Arengutest seoses puhta õhu direktiiviga
 • Aiandust ohustab uus kahjur
 • Copa-Cogeca nõuab aiandussektorile leevendusmeetmeid
 • Copa-Cogeca hoiatab patentide rakendamise eest põllumajanduses
 • Eesti toit tekitas Vilniuses elevust
 • Mahepõllumajanduse reformist
 • Pildikesi Austria mahepõldudelt
Lae PDF alla

mai 15, 2015

Infoleht 3 – 2015

 • Piimatoodete hinnad on märtsist alates taas languses
 • EL kavatseb otsuse GMO sööda kasutamise üle liikmesriikide pädevusse anda
 • Huvigrupid mõistavad GMO reformiplaani hukka
 • Copa-Cogeca rõhutas kohtumisel komisjoniga keerulist olukorda sealihaturul
 • Taani soovib seakasvatuse heaolunõuete reformi
 • Töötlemata toiduainete päritolumaa märkimine on kallis
 • EL toidueksport kasvas Venemaa embargole vaatamata 2%
 • Uuring: kellele on EL-USA kaubandusleping kõige kasulikum?
 • Copa-Cogeca: Edu USA turul sõltub kaubandustõkete vähendamisest
 • Copa-Cogeca: Mahepõllumajandus vajab evolutsiooni, mitte revolutsiooni
 • Põllumajandusministrite otsus mahereformi üle lükkus edasi
 • Jätkusuutlik toidutootmine: kuidas toota vähemaga rohkem?
Lae PDF alla

aprill 13, 2015

Infoleht 2 – 2015

 • Valitsusliit ignoreerib põllumajandussektori kriitilist olukorda
 • Valitsusliidu tegevuskavast põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu valdkonnas
 • Piimakvoodid said ajalooks
 • Euroopa Liidu teraviljatoodang võib mullusega võrreldes 8% väheneda
 • Komisjoni GMO poliitika seab ohtu ühisturu toimimise
 • Eraladustamistoetust on küsitud 50 867 tonnile sealihale
 • Copa-Cogeca hinnangul on veiselihasektori olukord habras
 • Soome aiandustootmise ajalugu ja tänapäev
 • Aiandusvaldkonna tootjaorganisatsioonid Lätis kasvavad
 • Euroopa Komisjon otsib võimalusi põllumajandusinvesteeringute soodustamiseks
 • Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandusühistute arengust
 • Põllumajandusühistutest Iirimaal
 • Euroopa Patendiameti hinnangul võiks klassikalisele sordiaretusele kehtestada patendid
 • Komisjon kavatseb otsetoetuste eelarvet 1,39% vähendada
Lae PDF alla

märts 10, 2015

Infoleht 1 – 2015

 • Euroopa Komisjon: Võitlust ebaausate kauplemistavadega tuleb tõhustada
 • Euroopa Komisjon tegi ettepaneku pikendada kvooditrahvi maksmise tähtaega
 • Piimatarned Eestis vähenevad, kuid kvooditrahv on siiski tõenäoline
 • Piimaturul positiivsed muutused
 • Saksamaal makstav piimahind jääb tootmiskuludele alla
 • Europarlamendis on valmimas raport piimaturu meetmete ülevaatamiseks
 • Nimega lehmad annavad rohkem piima
 • Sealihasektori toetamiseks rakendatakse eraladustamise meedet
 • teraviljasektori taristu arendamine on möödapääsmatu
 • Euroopa põllumehed kritiseerivad EL biokütuse poliitikat
 • Talvekahjustustest EL teraviljakultuuridel
 • Copa-Cogeca: EL ja USA vabakaubanduslepingu läbirääkimisi tuleb jätkata
 • Hinnatakse põllumajandussektori võimalusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks
 • Kui palju maksavad keskkonna-, loomade heaolu ja toiduohutuse nõuded põllumajandustootjale?
Lae PDF alla