Hinnakiri

Teenus Hind EPKK liikmele Hind mitteliikmele
Pääsukesemärgi ühe toote hindamise tasu 15 € 15 €
Pääsukese ja ristikumärgi aastane litsentsitasu ühe toote kohta 100 € 200 €
Pääsukese ja ristikumärgi litsentsitasud ettevõttele müügikäibega kuni 200 000 € 50 € 100 €
Siiseriikikel messidel osalemine (turuarendustoetusega) omaosalus 30% omaosalus 35%
Välismessidel osalemine (turuarendustoetusega) omaosalus 25% omaosalus 35%
Infootsing 2h tasuta 15 €/h

Hindadele lisandub käibemaks 20%.
Soodustused ei laiene EPKK võlglastele!

 

EPKK liikmemaks

  • Äriühingutele (OÜ, AS, TÜ) on EPKK liikmemaksu määraks 0,01% ettevõtte müügitulust; EPKK liikmeks olevatele piimatööstustele kohaldatakse täiendavat liikmemaksu 0,005% ettevõtte müügitulust.
  • Liikmemaks EPKK liikmeks olevale mittetulundusühingule arvutatakse mittetulundusühingu liikmeks olevate äriühingute müügitulu järgi – liikmemaksu määraks on 0,007% mittetulundusühingu liikmeks olevate ettevõtete müügitulust, füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele kohaldatakse kindlasummalist liikmemaksu määra 6 eurot iga FIE kohta. EPKK liikmemaksu arvestamisel ei arvestata mittetulundusühingu liikmeid, kes on eraisikud, riigiasutused, sihtasutused või pole otseselt seotud EPKK tegevusvaldkonnaga.
  • Kõikidele EPKK liikmetele kehtib minimaalne liikmemaksu määr 500 eurot; maksimaalne põhiliikmemaksu summa on 10 000 eurot. EPKK minimaalset liikmemaksu määra kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjast liikmele.
  • Kui EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse kuulub äriühing, kes kuulub ka otse EPKK liikmeskonda, siis selle ettevõtte müügitulu jäetakse mittetulundusühingu liikmemaksu määramisel arvestusest välja; kui äriühing kuulub mitmesse EPKK liikmeks olevasse mittetulundusühingusse, siis selle ettevõtte pealt arvestatud liikmemaks jaguneb solidaarselt mittetulundusühingute vahel, kuhu antud äriühing kuulub;
  • Endistele Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmesorganisatsioonidele kehtib liikmemaksu erisus.