22.11.2019 – Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2019

Aeg: 22.11.2019
Koht: Rakvere Aqva Spa hotelli konverentsikeskus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab tasuta konverentsi „Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2019“. 

Lihaveiste arv oktoobri seisuga oli 84 816, pea pool Eestis peetavatest lihaveistest peetakse mahepõllumajanduslikult,  see on mahepõllumajandusliku loomakasvatuse suurim sektor. Kuigi nõudlus mahetoodete järele kasvab, moodustab mahetoodete tarbimine siiski kogutarbimisest endiselt väga väikese osa. Üldised tarbimistrendid näitavad liha tarbimise stabiliseerumist, mõjutavad tarbijaid aina enam sotsiaalsed ja eetilised kaalutused. Veiselihasektorit mõjutavad veel arengud karja tervisega, sektori madal kasumlikkus, veiseliha nõudluse vähenemine, ja tugev importtoodete surve koduturul. Kuigi Euroopa Liidus on veiseliha hinnad madalaimad Rumeenias, Lätis, Leedus ja Ungaris, on Eesti keskmine veiseliha hind 30% madalam Euroopa Liidu keskmisest.

Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2019. keskendub sellel aastal järgmistele teemadele:

  • Läänemere riikide veisekasvatuse konkurentsivõime ja Eesti koht selles
  • BreedExpo projekt loob veisekasvatajale ekspordivõimalusi
  • Koostöö tarneahelas ja ootused partneritele
  • Lihaveisekasvatus – kas hobi või kasumlik majandustegevus

Avaldame päevakava lähiajal. 

NB! Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, mida palume teha hiljemalt 15. novembriks SIIN. Ootame rohket osavõttu!

Konverents toimub MAK 2014-2020 teadmussiirde ja teavituse toetuse meetme rahastusel ja on osalejatele tasuta.

 

Lisainfo: Tiina Saron, EPKK juhatuse liige, tel 51 31 535, tiina.saron@epkk.ee

Foto: Shutterstock