VTA saatis Rosselhoznadzorile vastuse Eesti piima- ja kalatööstuste impordikeelu kohta

Veterinaar- ja Toiduamet saatis Vene kolleegidele Eesti vastuse viie Eesti piimatööstuse ja kuue kalatööstuse toodangu sisseveo keelu kohta ning tegevuskava Tolliliidu nõuetega vastavusse viimiseks.

„Koostöös Piimaliidu, Kalaliidu ja ettevõtetega panime kokku mahuka vastuse ja tegevusplaani iga ettevõtte kohta. Viie kalatööstuse kohta panime juba kaasa ka kontrollakti, mis tõendab, et need ettevõtted on vajalikud muudatused ära teinud,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel. „Edasine sõltub sellest, kui kiiresti Rosselhoznadzor meie vastuse läbi vaatab. Seejärel taotleme kohtumist Moskvas.“

Vastuses toodi välja plaanitavad ja juba tehtud muudatused iga ettevõtte kohta eraldi, samuti riikliku järelevalvesüsteemi täiendused. „Täiendasime teatud seireid näiteks raskemetallide osas, kus Tolliliidu nõuded erinevad Euroopa Liidu omadest. Samuti viisime sisse täiendava protseduuri iga Tolliliitu lähetatava partii ülevaatamise kohta,“ selgitas Pärtel.

17. jaanuaril kohtus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Berliinis Venemaa põllumajandusministri Nikolai Fjodoroviga, kes kinnitas, et sisseveo keelu põhjused on tehnilised ning Venemaa soovib olukorra kiiret lahendamist.

Venemaa kehtestas alates 9. jaanuarist viie Eesti piimatööstuse ja kuue kalatööstuse toodangu sisseveo keelu Tolliliitu (Vene Föderatsioon, Valgevene Vabariik ja Kasahstani Vabariik). Eesti lubas oma vastuse Venemaa veterinaar- ja fütosanitaarteenistusele Rosselhoznadzorile edastada jaanuari lõpuks.

Eelmine luguEesti kostitas Grüne Woche külastajaid hõrkude mahetoitudega
Järgmine luguSaidafarm on üks 2013. aasta keskkonnasõbralikum ettevõte