Veebileht toiduteave.ee parandab toiduohutuse valdkonna info kättesaadavust

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Maaülikool ja Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus alustasid maaelu arengukava 2014 – 2020 raames toiduohutuse valdkonna teadmussiirde pikaajalise programmi elluviimist, mille eesmärk on tõsta põllumajanduse ja toiduainete töötlemise valdkonnas tegutsevate  inimeste toiduohutuse alast teadlikkust.

„Toidukäitlejatel on suur vastutus tarbijate ees toiduohutuse tagamisel ja kõik toiduga seotud valdkondades tegutsevad ettevõtjad peavad järgima toiduohutuse põhimõtteid. Ettevõtjad peavad olema kursis toidukäitlejatele esitatavate nõuetega ning enesekontrollisüsteemi põhimõtetega. Nii teaduses kui seadusloomes toimub toiduohutuse valdkonnas pidevalt arenguid, millest on vajalik ettevõtjaid teavitada,“ selgitas programmi juhtpartneri Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

 

Saroni sõnul võimaldab toiduohutuse mitmeaastase programmi elluviimine süstemaatiliselt tegeleda sektori ettevõtjate koolitamisega ja vajaliku teabe levitamisega. Toiduohutuse pikaajalise programmi raames korraldatakse toidukäitlemisega tegelevatele ettevõtjatele infopäevi, täienduskoolitusi, konverentse, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

Aprilli alguses avati veebileht www.toiduteave.ee. Veebilehelt leiab infot toiduohutuse pikaajalise programmi raames toimuvate sündmuste kohta ning sellel avaldatakse programmi raames valmivad materjalid. Pikaajaliseks eesmärgiks on kujundada veebilehest keskne platvorm, kus leiab toiduohutuse valdkonda puudutavat infot. Huvilistel on võimalik veebilehe kaudu esitada ka küsimusi lehel avaldatava teabe kohta.

Toiduohutuse programm hõlmab järgmisi valdkondi: toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus); toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid); toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited); toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, geneetiliselt muundatud toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit); head tootmis- ja hügieenitavad; toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas on ellu kutsutud Maaeluministeeriumi initsiatiivil ja seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Programmi esimene etapp kestab 2020. aastani.

Lisainfo:

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron, tel 513 1535, e-post: tiina.saron@epkk.ee

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp, tel 504 6547 ja e-post: sirje@toiduliit.ee

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli juhataja Riin Kikkas , tel 7313174  riin.kikkas@emu.ee

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ juhataja Ene Tammsaar, tel 516 4210,  e-post: ene.tammsaar@tptak.ee

 

Eelmine luguEuropean farmers and cooperative Presidents unite in Brussels and agree on joint position on future Common Agricultural Policy (CAP)
Järgmine luguPiimabaaris valmib rõõsakoorevõi sajandivanuse võimasinaga