Veebikonverentsil räägitakse toiduohutuse kommunikatsioonist

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 14. jaanuaril tasuta veebikonverentsi „Toiduohutuse kommunikatsioon“.

Toidutootmise süsteemis on palju osapooli – põllumajandustootjad, toiduainetööstused, kaubandus, transpordiosutajad ja logistika pakkujad, tarbijad, turundajad, meedia, ametiasutused, teadlased jt, kelle vahel peab toimima tihe koostöö ja infovahetus. Konverentsi läbivaks teemaks on erinevate osapoolte omavaheline tõhus, kõigile üheselt mõistetav, aus ja avatud suhtlus. 

Kuigi toiduohutuse tagamiseks tuleb järgida tervet rida erinevaid nõudeid ja toidutootjad pingutavad iga päev selle nimel, et tarbijate lauale jõuaks ohutu ning kvaliteetne toit, siis praktikas kätkeb toiduohutuse tagamine endas erinevaid väljakutseid ja küsimusi. Nii Eesti kui teiste riikide kogemus on näidanud, et toidutootmise komplekssust arvestades ei saa probleemide tekkimist täielikult välistada. Kommunikatsioonil on oluline roll toiduohutuses nii tava- kui kriisiolukorras.

„Soovime konverentsil jagada kogemusi, kuidas toidutootjatel oleks kõige paremini võimalik teavitada avalikkust ja koostööpartnereid toiduohutust puudutavatest küsimustest. Toidusektoris on kriitilise tähtsusega objektiivse ja õige info kättesaadavus huvitatud osapooltele ning probleemide ja vääriti mõistmise tekkimise ennetamine,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Lindsaare sõnul on toidutootjate jaoks kõige tähtsam inimeste tervis  ja tarbijate rahulolu. „Tarbijaid huvitab üha enam, kuidas ja millest on toodetud nende lauale jõudev toit. Toiduvaldkond on soodne pinnas ka erinevate müütide tekkimiseks, tihti saavad üksikutest juhtumitest alguse ühiskonna meelsuse kujundajad, seda nii negatiivses kui positiivses võtmes. Positiivsed sõnumid kipuvad jääma tahaplaanile, samas kui nö „tõrvatilgad meepotis“ võivad halvemal juhul kahjustada mitte ainult ühte konkreetset toidutootjat, vaid mainekahjust võivad puudutada saada kogu toidutootmise ahela osapooled tooraine tootjatest kuni toidutarbijateni välja. Seetõttu on väga oluline, et kommunikatsioon toiduohutuse teemadel põhineks tõendatud faktidel, oleks aus ja avatud“ ütles ta.

Konverentsi avab Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron. Ajakirjanik Mihkel Kärmas räägib kuidas sünnivad „Pealtnägija“ lood. AS E-Piim Tootmine arendusjuht Liis Tuur tutvustab konverentsil oma ettevõttes elluviidavat projekti, mis raputab sektoris tegutsevaid toidutootjaid ja loob paradigma muutuse kogu ühiskonnale. Kuidas tagavad läbimõeldud kvaliteedisüsteem ja asjakohane kommunikatsioon edu toiduaineid müüvale kaubandusettevõttele, kõneleb RIMI Eesti Food AS kvaliteedijuht Algis Murumaa. Põllumajandus- ja Toiduameti osakonnajuhataja Olev Kalda selgitab, mida teha siis, kui toit on vaja turult tagasi kutsuda ning Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni Copa-Cogeca kommunikatsioonijuht Jean-Baptiste Boucher räägib peamistest probleemidest põllumajandusvaldkonna kommunikatsioonis. Kuidas hakkama saada toidu tootmisega kaasneva stressi, pinge ja rahulolematusega, selgitab psühhoterapeut  ja koolitaja Ülo Vihma.

Konverentsi moderaator on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar. Konverentsi kava ja osalemise lingi leiab EPKK kodulehelt: https://epkk.ee/14-01-2021-epkk-veebikonverents-aktuaalsed-teemad-toiduohutuses/. Konverentsi korraldamist toetab Euroopa liit ja sellel osalemine on tasuta.

Eelmine luguKoja uueks juhiks sai Ants Noot
Järgmine luguKoda ootab uuelt valitsusliidult toidujulgeoleku ja biomajanduse edendamist