Infograafikad tutvustavad integreeritud taimekaitset

Professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale on kohustuslik rakendada integreeritud taimekaitse (ITK) põhimõtteid. ITK eesmärk on bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste taimekaitselahenduste hoolikas kombineerimine nii, et teostatud töö oleks minimaalse ohuga inimese ja loomade tervisele ning keskkonnale. ITK on keskkonda säästev ja tagab ökoloogiliselt puhta toodangu.  

ITK peamised põhimõtted on välja toodud allpool toodud infograafikatel: 

  1. Integreeritud taimekaitse – mis see on? 
  2. Integreeritud taimekaitse põhimõtted
  3. Taimekaitsevahendi ohutu kasutamine 
  4. Tugev taim on taimekahjustajatele vastupanuvõimelisem

ITK nõuete kohta saab täpsemalt lugeda Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

5. Mesinike ja põllumeeste koostöö kannab vilja ja annab nektarit 

Säästva taimekaitse võtted on aidanud kaasa sellele, et viimastel aastatel pole Eestis ükski mesilaspere hukkunud taimekaitsevahendite vale kasutamise tõttu. Vastupidi, mesinikud ja põllumehed teevad tihedat koostööd, sest tänapäevane taimekasvataja arvestab igakülgselt loodusega ning hoolib tolmeldajate tervisest ja toidulauast. Tänu tolmeldajate heale käekäigule saavad ka põllumehed parema saagi. 

6. Statistika: ELi taimekaitsevahendite turustamine toimeaine koguste järgi (kg/ha) 2019. aastal 

Vaata ka statistikat. Eesti on Euroopa Liidus taimekaitsevahendite turustamisel toimeaine koguste järgi kogustelt EL-i viimaste seas. 

Eelmine luguEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas veekaitse infopäeva
Järgmine luguTagasivaade 2021. aasta olulisematele teemadele põllumajanduses