Valime Aasta põllumehe 2017

180x250_ML_pollumees_2017_UUS

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maaleht kuulutavad välja konkursi “Aasta põllumees 2017”. Traditsioonilise konkursiga valime silmapaistvaima aasta põllumehe juba 17. korda. Soovime esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi.

Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2017 peaksid iseloomustama järgmised näitajad:

* põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus;

* tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik;

* jätkusuutlikuks arenguks kasutatakse sobilikku tehnoloogiat;

* ettevõtte majandamine on eeskujulik;

* maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse eri valdkondadest ja maakondadest. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 22. mai 2017.

Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga “Aasta põllumees” või e-postiga silja.lattemae@maaleht.ee. Ettepanekule lisada lühike põhjendus, miks kandidaat võiks pälvida aasta põllumehe tiitli. Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.

Võitja kuulutatakse pidulikult välja sügisel Aasta põllumehe konverentsil.

Konkursi võitja saab auhinnaks legendaarse “Külvaja” kuju. Kuju üleandmisega soovivad Maaleht ja põllumajandus-kaubanduskoda rõhutada ajaloolist järjepidevust maaharimise ja põllumajanduse edendamisel Eestimaal läbi sajandite. See ei ole rändauhind, vaid jääb põllumehele alatiseks.

Eelmine luguPõllumehed külvasid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks 134 rukkipõldu
Järgmine luguBrüsselis arutati otsetoetuste ja rohestamise nõuete rakendamise kitsaskohti