Valime Aasta Põllumehe 2015: kandidaatide esitamise tähtaeg läheneb

Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kuulutavad välja juubelikonkursi “Aasta põllumees 2015”. Traditsioonilise konkursiga valime silmapaistvaima aasta põllumehe juba 15. korda. Soovime esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi.

Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2015 peaksid iseloomustama järgmised näitajad:

* põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus;

* tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik;

* jätkusuutlikuks arenguks kasutatakse sobilikku tehnoloogiat;

* ettevõtte majandamine on eeskujulik;

* maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse eri valdkondadest ja maakondadest. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 20. mai 2015.

Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga “Aasta põllumees” või e-postiga silja.lattemae@maaleht.ee, lisada kandidaadi ankeet2015 (mille saab Maalehe või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetiküljelt). Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel. Võitja kuulutatakse välja Aasta põllumehe galal.

Eelmine luguÜle-Eestilise uuringu andmetel on tarbijate seas jätkuvalt kõige tuntum Põllumajandus-Kaubanduskoja pääsukesemärk
Järgmine luguPääsukese- ja ristikumärgi sai 41 uut kõrge kvaliteediga Eesti toidutoodet