Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus määrati 69 taotlejale

Üheks panustamist vajavaks kohaks on võtmetähtsusega spetsialistide järelkasvu koolitamine. Foto: Pixabay

13.-21. aprillil võttis PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Toetus määrati 69 ettevõttele summas 974 231 eurot.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb, et selle aasta taotlusvoorus muudeti taotlemise nõudeid, mis võimaldas taotleda toetust põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtuse alusel. Muudatus andis võimaluse tulla taotlema ka neil, kelle müügitulu pole varasemalt nõuetele vastanud.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil. Käesoleva vooru eelarve on 3 miljonit eurot. 

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes. Allikas: PRIA

Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.

Eelmine luguKliimaeesmärkide saavutamiseks põllumajanduses on vajalik selge tegevusplaan
Järgmine luguMaaeluministeeriumi valitsemisalasse luuakse ühendlabor