Uuring: põllumajandussektoris napib oskustöölisi ja spetsialiste

Põllumajandussektoris on püsinud hõive vaatamata majanduslangusele stabiilne ning edasi tegutsevates ettevõtetes suureneb aasta-aastalt vajadus palgatöötajate järele, selgub Põllumajandusministeeriumi tellitud põllumajanduse, metsanduse ja toiduainetööstuse tööjõuvajadusi käsitleva Uuringu tulemustest.

Uuringu tulemuste järgi püsib tegutsevates põllumajandusettevõtetes tööjõuvajadus aastani 2020 praegusel tasemel, tegelikult aga valitseb vaadeldavates sektorites juba praegu sisuline tööjõupuudus, seda eeskätt oskustööliste ning spetsialistide osas, kellest tunneb puudust vähemalt kolmandik kõikidest ettevõtetest.

Oskustöölistest napib kõige rohkem mehhanisaatoreid-traktoriste ja lüpsioperaatoreid-lüpsjaid. Spetsialistide seast tuntakse puudust eeskätt agronoomidest, aga ka zootehnikutest ja suurloomade veterinaararstidest. Toiduainetööstustes napib pea kõiki kõrg- ja kutseharidusega erialaspetsialiste, alates tehnoloogidest ja tootearendajatest, lõpetades meistrite ja tootevalmistajatega.

Üldise tööpuuduse kiire kasvu taustal on registreeritud töötus näiteks põllumajanduse- ja kalanduse oskustööliste hulgas olnud vaid 1%. Põllumajanduses suureneb pidevalt ka vajadus asendustöötajate järele. Nõudluse rahuldamiseks peaks aastaks 2020 lisanduma tööturule vähemalt 200 vastava väljaõppe saanud asendustalunikku.

 

Eelmine luguRiho Pruuli: Tulu toovad jõulupuud
Järgmine luguProf Kadri Karp: Hoidkem ja levitagem vana põllumehetarkust!