Uuring: Eesti lapsed ei kahtle piima kasulikkuses ja heas maitses

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt tellitud TNS Emori uuringu tulemused näitavad, et koguni 95% Eesti lastest peavad piima tervisele kasulikuks toiduaineks. Lapsed vastasid ühtlasi ülekaalukalt, et piim maitseb neile.

„TNS Emori uuringute tulemused näitavad, et nii täiskavanud kui lapsed peavad piima tervisele kasulikuks, kuid lapsed on selles isegi rohkem veendunud. Tervisele väga kasulikuks peavad piima kolmaveerand Eesti lastest ja pigem kasulikuks viiendik lastest,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Positiivne on see, et piim pole laste arvates mitte ainult tervisele kasulik, vaid see maitseb neile samuti. Ligi kolmveerandile uuringus osalenud lastest maitseb piim väga ja ligi veerandile maitseb piim natuke, piim ei maitse üldse vaid üksikutele vastanud lastest,“ lisas Sõrmus.

Kuigi väga suuri erinevusi vastustes polnud, siis tüdrukud usuvad kindlamalt kui poisid, muust rahvusest lapsed kindlamalt kui eestlased ning maalapsed kindlamalt kui linnalapsed, et piim on tervisele väga kasulik. Samas piim maitseb poistele rohkem kui tüdrukutele, eestlastele rohkem kui muust rahvusest lastele ning linnalastele rohkem kui maalastele.

Iga päev joob piima 54% ja vähemalt korra nädalas 90% lastest. Üldse ei joo piima vaid 4% Eesti lastest. Juustu sööb iga päev 29% ja vähemalt korra nädalas 81% lastest. Kohupiima, kohukesi või kohupiimakreeme sööb iga päev 18% ja vähemalt korra nädalas 83% lastest. Jogurtit sööb iga päev 9% ja vähemalt korra nädalas 80% lastest. Samas keefiri joob vähemalt korra nädalas vaid 23% lastest.

Uuringus osalenud lastest 61% joob piima rohkem kodus kui koolis/lasteaias, 28% joob piima rohkem koolis kui kodus ning kümnendiku arvates joovad nad piima võrdselt nii kodus kui koolis.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tellis eelmise aasta lõpus uuringufirmalt TNS EMOR uuringu, mille käigus uuriti Eesti laste piimatoodete tarbimissagedust ja hoiakuid piimatoodete suhtes. Uuring viidi läbi 300 Eesti lapse seas vanuses 6-14 aastat. EPKK viib aastatel 2015-2017 ellu piimaprogrammi, mille eesmärgiks on piima ja piimatoodete maine parandamine ja tarbimise sageduse suurendamine Eestis. Piimaprogrammi läbiviimist rahastavad Euroopa Komisjon, Maaeluministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 520 5857, e-kiri: roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguEbaausad kauplemistavad on ohuks Eesti toidulauale
Järgmine luguEesti aiandussektori konkurentsivõimet aitab tõsta innovaatiline tootearendus