Ülevaade taimekaitsevahendite turustamisest ja kasutamisest 2020. aastal

Foto: shutterstock.com

Taimekaitsetööd on osa tänapäevasest põllumajandusest. Taimekaitsevahendeid kasutatakse taimehaiguste ja -kahjurite ning umbrohtude tõrjeks, suurendades sellega saagikust ja kvaliteetse toidu tootmist. Eestis on taimekaitsetööde tegemine rangelt reglementeeritud ning enne iga taimekaitsevahendi turule lubamist on põhjalikult hinnatud võimalikke riske, mida see võib kujutada inimestele, loomadele ja keskkonnale (sh tolmeldajatele).

Eestis teostab taimekaitsevahenditega seonduva tegevuse üle riiklikku järelevalvet Põllumajandusamet. Kokku tegi amet 2020. aastal taimekaitsevahenditega seotud valdkonnas 1045 kontrolltoimingut. Kuidas tänavu taimekaitsevahendeid turustati ja kasutati, sellest annavad ülevaate Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialistid Kaisa Vahtmäe ja Riina Pärtel.

Põllumeeste, mesinike ja ametnike koostöös on juba teist aastat järjest suudetud saavutada ühine eesmärk – taimekaitsetööde tõttu ei hukkunud 2020. aastal teadaolevalt ühtegi mesilasperet. Mesilaste hukkumisega seotud juhtumitest teavitati PMA-d viiel korral. Ühelgi juhul ei olnud tegemist mesilaste ulatusliku hukkumisega ning puudus seos taimekaitsevahendite kasutamisega.

Loe lähemalt Maablogist

Eelmine luguTagasivaade põllumajanduskoja 2020. aastale
Järgmine luguTööd alustas Põllumajandus- ja Toiduamet