Ülevaade sanitaar- ja fütosanitaarpiirangutest (SPS) võimalikel uutel turgudel 2014

Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat on koostamas alternatiivsete turgude prioriteetide nimekirja ja ülevaadet nende turgudega seotud sanitaar- ja fütosanitaarpiirangutest (SPS). Toodud tabelis on antud ülevaade tervest reast kolmandate riikide turgudest erinevate sektorite lõikes.

Vaata ülevaadet SPS piirangutest.