Tõusigade Aretusühistut asub juhtima Anu Hellenurme

Foto: Sten Semjonov

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) tegevjuhi ja juhatuse liikme ametikohal alustab täna, 1. oktoobril, tööd Anu Hellenurme. Söödatootmisettevõtte Anu Ait OÜ pikaajaline juht tunneb sektorit, tema südameasjaks on olnud ja on ka edaspidi kodumaise loomakasvatuse toetamine, olgu selleks siis looma tervise tagamine, aretustegevus või toodetud liha turustamisteemad. Anu Hellenurme toob välja olulisemad märksõnad: koostöö erinevate valdkondade, sh teadlaste ja tootjate vahel, lihasektrori arengukava elluviimine ja heal tasemel aretustöö, mis võimaldab aretada just sellist tootmiskarja, mis rahuldab nõudlikku tarbijat.  Kõige selle taga peitub soov  tuua meie inimeste lauale kvaliteetne sealiha, mis kasutab lühikest tarneahelat.

“Minu eesmärk on panustada Eesti seakasvatuse ning Eesti lihatootmise arendamisse. Oma töös võtan aluseks nii lihasektori arengukava kui PÕKA 2030 visiooni ja eesmärgi, mis rõhutab, et meie lihasektor on mitmekesise toodanguga, jätkusuutlik, loodus- ja elukeskkonda väärtustav, tagab isevarustatuse ja on suunatud ekspordi kasvatamisele turuniššides. Eesmärgiks on sektori lisandväärtuse ja kodumaise tooraine kasutamise suurendamine,” selgitas Hellenurme. “Täpsemalt sõnastatult on minu eesmärgid ETSAÜ tegevjuhina tagada Eestis sealihaga isevarustatuse tase 100 protsenti, tugevdada sealihatootjate turujõudu ja muuta sealihasektoris töötamine noorte seas atraktiivseks. Selleks, et neid eesmärke saavutada, tuleb panustada esmalt sealihasektoris kvaliteedikava ning liha seiresüsteemi välja töötamisse.”

Anu Hellenurme sõnul tagab sealiha kvaliteedikava koos liha seiresüsteemiga parimate tavade rakendamise tootja tasandil ning muudab tarneahela läbipaistvamaks.

“Kvaliteedikava on oluline tööriist, sest annab nii tarbijale kui jaemüüjale kindlustunde, et liha on toodetud, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid. Koos tarbija pideva harimise ning promotsioonitegevustega on võimalik luua nõudlus kõrgema kvaliteediga kohaliku sealiha järele, mille eest ollakse valmis kõrgemat hinda maksma, mis omakorda on oluline motivaator sealiha tootmise kasvuks,” rääkis Hellenurme.

ETSAÜ vastne juht on koostöös lihatootmis- ja töötlemissektoriga ning katusorganisatsiooniga Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loomas sektoriülest tootjaorganisatsioonide liitu „Eesti Liha“, mis läbi kvaliteedi ühtlustamise, ühisinvesteeringute ning teadus- ja arendustegevuse suurendab tootjate turujõudu nii kodu- kui välisturul.

Veterinaarist tippjuhiks

Anu Hellenurme omab pikaajalist ettevõtte arendamise ja juhtimise kogemust loomakasvatussektoris, ta on tuttav nii sektori eripärade kui sektoris tegutsevate inimestega. Alates 2016. aastast on ta Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees ja lihatoimkonna juht, mis tähendab, et tema selja taga seisab meeskond oma ala eksperte, kelle eesmärk on Eesti põllumajanduse arengule kaasa aidata. Lisaks on Anu Hellenurme valitud Eesti Põllumajanduse Jõudluskontrolli AS nõukogu liikmeks.

Meeskonda motiveeriv juht

Sektor hindab Anu Hellenurme tehtut ja toetab uusi ettevõtmisi. “Oma olemuselt on Anu Hellenurme eestvedaja, käivitaja ja arendaja – naine, kes oskab näha suurt pilti, aga mõistab toimuvat ka n-ö rohujuure tasandil. Teda inspireerivad väljakutsed, millele lahenduste leidmine sunnib teda mugavustsoonist välja astuma ning ennast pidevalt arendama. Anu Hellenurme on avatud arengule ning tal on julgust algatada suuri muudatusi. Loomulikult saab üheks suurimaks plussiks pidada seda, et ta on kursis põllumajandusühistu eripäradega ning väljakutsetega ühistulise ettevõtte juhtimisel,” kommenteeris uut aretusühistu eestvedajat Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus.

TASUB TEADA

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) eesmärgiks on aretada ja levitada väärtuslikke tõusigu, et tagada sigade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning seakasvatuse majanduslik tasuvus.

Efektiivne ja jätkusuutlik seakasvatus nõuab nii kompetentsust kui ka erinevate standardite järgimist. ETSAÜ sigade aretusprogrammid taotlevad lisaks aretuse juhtimisele ka Eesti seakasvatuse suunamist arvestama toiduohutust, keskkonnahoidu ja loomade heaolu. ETSAÜ põhitegevuseks on seakasvatuse tõuaretusalase töö korraldamine Eestis.

Eelmine luguValitsus kinnitas 2022. aasta riigieelarve eelnõu
Järgmine luguPõllumajanduse tippjuht 2021 on Avo Kruusla