Toiteelementide bilanss tasub välja arvutada

Foto: pixabay.com

Toiteelementide ja orgaanilise süsiniku bilansi arvestamine talu ja põllu tasandil on suure tähtsusega nii tootmise tõhususe kui ka võimaliku kaasneva keskkonnamõju vaates. Veekaitse ja sellega kaasnevate piirangute  kontekstis keskendutakse eelkõige lämmastikule (N) ja fosforile (P). Põllumajandustootjale on N ja P ning nendega lahutamatult seotud orgaanilise aine ringe tasakaalustatus väga oluline tagamaks hea saagikus, mullaviljakus ja majanduslik efektiivsus. Kui kõigile on harjumuspärane raamatupidamises bilanssi kokku arvestada, siis põllumajanduses pole mitte vähem oluline arvestada toiteelementide ja orgaanilise aine voogusid.

Toiteelementide taimede poolt omastamise, mulda fikseerimise ja kadude protsessid toimuvad mulla mikrotasandil. Praktikas pole siiski võimalik ega otstarbekas mikrotasandil toiteelementide bilanssi arvestada, küll on aga seda asjakohane teha põllu tasandil. Põllu toiteelementide bilansse saab kasutada nii väetamise planeerimiseks kui ka potentsiaalse keskkonnamõju hindamiseks.

Lihtsustamaks põllu tasandil N, P ja kaaliumi (K) bilansi arvestamist, on Eesti Maaülikoolis valminud toitainete bilansi kalkulaator. Sisendandmeteks on tavapäraseid põlluraamatus kajastatavad andmed: kultuur, kasutatud väetised, põhikultuuri saagikus, põhumajandus. Konkreetsetele tingimustele paremini vastava N-bilansi tulemuse saab, kui sisestada saagi planeeritud või tegelik proteiinisisaldus.

Praegu saab kalkulaatorit kasutada Excelis, edaspidi on plaanis see integreerida e-põlluraamatute ja põllumajanduse suurandmete süsteemiga.

Eesti Maaülikoolis valminud toitainete bilansi kalkulaatoritega saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Eelmine luguDigilahendused aitavad põllumajandustootmise muuta säästlikumaks, eelduseks on kiire interneti jõudmine maale
Järgmine lugu11.11.2022 EPKK Lamba- ja kitsekasvatajate konverentsi otseülekanne