Teraviljatoimkonna uus esimees rõhutas koostöö vajalikkust

Teraviljatoimkonna uus esimees Mihkel Hang ütles, et sektoris napib haritud noori spetsialiste ja selle küsimusega tuleb tõsiselt tegeleda. Foto: Kaisa Vahtmäe

Täna, 18. aprillil 2023 valiti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna uueks esimeheks Linas Agro OÜ juhatuse esimees Mihkel Hang, kes valdkonna probleemidest rääkides tõdes, et lahendamist ootavad mitmed kiired teemad – alates toidutootmisest ja lõpetades põllumajandusvaldkonna haridust puudutavate küsimustega.

„Samuti on endiselt päevakorras kõik see, mis on seotud toidutootmisega ja Euroopa Liidu vastavate regulatsioonidega, nii taime- kui teraviljakasvatuses,“ sõnas koja teraviljatoimkonna uus esimees Mihkel Hang.  

Teraviljatoimkonna esimehe valimisel ütles Hang, et teda pani kandideerima soov valdkonnas rohkem kaasa rääkida ja oma teadmisi koja huvides ära kasutada. „Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkond on just see koht, kus saame igapäevaselt hoida fookuses meile ja kogu sektorile olulisi teemasid. Kui vaadata kasvõi seda, mis toimub Poolas ja või teistes regiooni riikides, saame öelda, et põllumeeste vajadustest ja muredest rääkimine on ülioluline, et olukorrad ei eskaleeruks. Avatud suhtlemises saavutatud dialoog toob ühiskonnas esile rohkem mõistmist, ja aitab kitsaskohtadele leida lahendusi,“ ütles Hang.

Teiseks suureks probleemiks, millega põllumajandussektor kokku puutub, on pädevate spetsialistide nappus. „Siin näemegi vajadust paremini korrastada haridusmaastikku, sest põllumajandussektoris on ülioluline järjepidav spetsialistide pealekasv – olenemata sellest kas räägime argoonoomist, loomakasvatusspetsialistist või veterinaarist – nende kõigi väljaõppest oleneb meie homne päev,“ osutas Hang.  

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ütles teraviljatoimkonna koosolekul, et toimkondadel on täna kojas täita oluline roll. „Tänu neile saame pidevalt infot sellest, mis toimub maakondades kohapeal ja millised küsimused ootavad lahendamist. Teraviljatoimkonna liikmete tagasiside on meile vajalik selleks, et kujundada seisukohti erinevatest põllumajanduse küsimustes,“ kinnitas Noot. „Hea meel on tõdeda, et pärast pea aastast vaheaega on teraviljatoimkonnal esimees, kelle tegusal juhtimisel on toimkonna teemad ka rohkem tähelepanu all. Mihkel Hangi hea teraviljavaldkonna tundmine annab selleks head eeldused,“ lisas ta.

Põllumajandus-Kaubanduskoda tänab endist teraviljatoimkonna esimeest Jaak Läänemetsa tehtud töö eest ja tunnustab Läänemetsa rolli valdkonna eestvedamisel.

Eelmine lugu18.04.2024 “Turvasmuldadel majandamine ning maaparandussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis”
Järgmine luguÜleskutse põllumeestele: Anna linnukahjudest kindlasti teada!