Teraviljatoimkonna arvates tuleks välja töötada Eesti teraviljastrateegia

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis 16. aprillil põllumajandusminister Helir-Valdor Seederile kirja, milles tehakse ministeeriumile ettepanek teraviljastrateegia väljatöötamiseks. EPKK teraviljatoimkonna arvates tuleks alustada Eesti teraviljastrateegia väljatöötamist, kaasates selleks laiapõhjalise talupidajatest, põllumajandustootjatest ning erialaspetsialistidest koosneva töögrupi.

2. mail saadetud vastuskirjas tervitab põllumajandusminister EPKK ettepanekut ning ühes sellega antakse teada, et põllumajandusministeerium alustab vastava strateegia väljatöötamist, kaasates protsessi põllumajandustootjate, töötlejate, kokkuostjate ja teadusasutuste esindajad. Edasistest arengutest informeeritakse kõiki osapooli jooksvalt.

28. märtsil Põltsamaal peetud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsioonilisel, igaaastasel teraviljafoorumil tunnustati Eesti teraviljakasvatuses viimastel aastatel toimunud edusamme. Eesti on kujunenud regulaarselt teravilja eksportivaks riigiks. 2012. aastal koristati Eesti teraviljapõldudelt kõigi aegade suurimad hektarisaagid. Teravilja kogutoodang 993,8 tuhat tonni jäi ainult minimaalselt alla kõigi aegade rekordsaagile.

„Teraviljatootmise seniste edusammude juures tõstatati üles vajadus teraviljasektori edasise sihipärase arendamise vajadus. Parimaid võimalusi selleks nähakse riigi teraviljastrateegia väljatöötamises, kus määratletakse teraviljatootmise lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning vahendid ja meetmed püstitatud eesmärkide saavutamiseks,“ märkis ministrile saadetud kirjas EPKK teraviljatoimkonna esimees Mati Koppel.
Eelmine luguÜlevaade sealihaturust
Järgmine luguToidutootja, taotle oma toodetele kvaliteedimärk!