Teadlik taimekaitse kaitseb taimi, loodust ja inimeste tervist

Foto: shutterstock.com

Loodus tärkab, kevadpäike on pannud põllud ja muru haljendama ning põllumeestel on kätte jõudnud kiire kevadtööde periood. See tähendab, et on alustatud ka taimekaitsetöödega. Ka algaval hooajal rõhutab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda teadliku ja säästliku taimekaitse tähtsust põllumajandustootmises.

„Taimede kaitsmine on oluline, et põllumajandustootjad saaksid kaitsta oma toodangut umbrohtude, haiguste ja kahjulike putukate eest ning seeläbi suudaksid täita oma rolli Eesti toidujulgeoleku tagamisel. Põllumeeste töö eesmärgiks on kindlustada, et meie toidulaual oleks piisavalt kvaliteetset ja tervislikku toitu. Taimekaitse temaatika tekitab toidutarbijates tihti küsimusi, millele on oluline anda selged ja arusaadavad vastused,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Selleks, et tarbijatele paremini selgitada taimekaitse olemust ja vajalikkust on põllumajanduskoja veebilehel valminud uus alamleht teadliku taimekaitse kohta. Sealt saab teada, mida taimekaitse tähendab, kuidas on seejuures tagatud toiduohutus ja keskkonnakaitse ning millised on Eestis trendid taimekaitsevahendite kasutamisel,“ lisas Sõrmus.

Põllumajanduskoja juhi sõnul on meil põhjust rõõmustada: kuigi oleme niigi taimekaitsevahendite kasutamise osas üks säästlikumaid riike Euroopas, siis on Eesti põllumehed viimastel aastatel hakanud kasutama vähem taimekaitsevahendeid. „See peegeldab põllumeeste panust keskkonnahoidu ja keskkonnasõbraliku mõttelaadi juurdumist tootmises,“ rõhutas Sõrmus.

Taust 

Tihtipeale tõmmatakse ekslikult taimekaitse ja taimekaitsevahendite kasutamise vahele võrdusmärk. Tegelikult kuulub põllumehe taimekaitse tööriistakasti mitmeid erinevaid meetmeid. Näiteks „integreeritud taimekaitse“, mis sisaldab palju erinevaid võtteid, mida taimede kaitsmisel on võimalik kasutada. Integreeritud taimekaitse eesmärgiks on vähendada taimekaitsevahendite liigset kasutamist, st kasutamine toimub reaalse vajaduse alusel ning tagada tuleb taimekaitsel keskkonnahoid.

Teadliku taimekaitse kodulehelt leiab põllumeeste lugusid, kus tootjad jagavad oma praktilisi kogemusi põllukultuuride kaitsmisel. See on hea võimalus tarbijatel paremini mõista põllumehe igapäevaelu – saada infot umbrohu ja kahjurite poolt tekitatud probleemidest ning nende probleemide lahendamiseks kasutatavatest lähenemistest. On ka eraldi rubriik taimekaitsemüütide kohta, kus on toodud laialt levinud müüdid ja nende juures faktid tegelikkuse kohta. Näiteks lükatakse ümber levinud arvamus, et põllumehed ei hooli keskkonnast. Reaalselt on ju põllumehele põld ja seda ümbritsev keskkond tema igapäevane leib, mistõttu põllumehed jälgivad iga otsust tehes, et säiliks põllumaa hea seisund ja mullaviljakus ka tulevastele põlvkondadele. Juba esiisad ütlesid: narri põldu üks kord, narrib tema sind üheksa korda vastu.

Teadliku taimekaitse lehel on veel palju kasulikku infot taimekaitsevahenditest, nende kasutamisest ning viiteid Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusameti vastavasisuliste infokandjatele.

Veebileht „Teadlik taimekaitse“ on leitav siit: https://epkk.ee/teadlik-taimekaitse/

Eelmine lugu07.05.2021 – EPKK infopäev “Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid liha tootmisel”
Järgmine lugu12.05.2021 – EPKK Piimafoorum 2021