Teabematerjalid: Bioohutus ja bioohutuskava linnukasvatuse ettevõttes

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda andis välja teabematerjalid “Bioohutus linnukasvatusettevõttes” ja “Bioohutuskava koostamise ja rakendamise juhend”. Mõlema teabematerjali autoriks on Tiiu Saar.

Väljaanne “Bioohutus linnukasvatusettevõttes”

Teabematerjalis antakse ülevaade biohutuse tähendusest, lindude nakkushaiguste ennetamise põhialustest ja ennetusmeetmete rakendamisest. Autor annab ka soovitused linnukasvatusettevõtete asukoha ja ehituse kohta, ülevaate linnukasvatusettevõtte ja haudejaamade töös kohaldatavatest meetmetest, kodulindude nakkustekitajate leviku tõkestamisest, soovitused nakkustekitajate leviku tõkestamiseks eluslindude laatadel ja näitustel ning soovitused hobilinnupidajatele nakkusohu korral.

Lindude haigustekitajad ohustavad kodulindude tervist, sealjuures mõnikord ka inimeste tervist ning neil on märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju. Linnukasvatuses, eriti intensiivtootmises, on nakkustekitajate tõrjeks majanduslikult otstarbekaim
viis haiguste ennetamine.

Bioohutuse programmi eesmärk on vältida nakkustekitajate sissetoomist ja levikut kodulindude tootmisahelas. Bioohutust suurendatakse hea põllumajandustava ja ohuanalüüsi kriitilise kontrollpunkti HACCP (hazard analysis critical control points) süsteemi vastuvõtmise ja rakendamisega.

Selles lühiülevaates kirjeldatakse mitmeid bioohutusmeetmeid. Rakendatavate meetmete valik varieerub vastavalt riigi eripäradele, nt. lindude üldseisund, nakkustekitajate sissetoomise ja leviku oht ning tõrjemeetmete kulutõhusus.

Farmi bioohutus loob aluse ohutusele kogu tootmisahelas. Vaatamata sellele, kas on haiguspuhang või mitte, peavad riskijuhtimispraktikad pidevalt toimima.

Lae alla: Trükis Bioohutus linnukasvatusettevõttes (Tiiu Saar 2020)

Teabematerjal “Bioohutuskava koostamise ja rakendamise juhend”

Bioohutuskava dokumenteerib mitmesuguseid riske nii farmis kui ka väljaspool seda ja kirjeldab nende ohjamise meetmeid. Kava olemasolu aitab minimeerida haigustekitajate sissetoomist ja levikut ning kaitsta ettevõtte tootlikkust ja kasumlikkust. Linnukasvatuses, eriti intensiivsetes tingimustes, on nakkustekitajate ennetamine majanduslikult otstarbekaim viis. Kodulinde ohustavad paljud nakkushaigused, millest kõige ohtlikum on linnugripp.

Lae alla: Bioohutuse kava koostamise ja rakendamise juhend linnukasvatus (Tiiu Saar 2020)

Trükised on välja antud Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse tegevusvaldkonnas raames. Autoriõigus kuulub Tiiu Saarele, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel 2020.a.

 

Eelmine luguEesti ettevõtted osalevad koroona kiuste Riia toidumessil
Järgmine luguTulemas rahvusvaheline biomajanduse virtuaalkonverents