Tänavu lõpeb 149 põllumajandusmaa kasutusvalduse lepingut

2020. aastal lõpeb 149 maavanemate sõlmitud põllumajandusmaa kasutusvalduse lepingut, järgnevatel aastatel juba üle 500-700 lepingu aastas. Maa-amet on alustanud põllumeeste teavitamist ja uute lepingutingimuste tutvustamist.

29.05.2020 jõustuvad maareformiseaduse muudatused võimaldavad Maa-ametil hakata pikendama 15 aastat tagasi maavanemate sõlmitud kasutusvalduse lepinguid. Kasutusvalduse pikendamisel sõlmitava lepingu tingimused ühtlustuvad siiani enampakkumise teel rendile antud maa kasutustingimustega. Muuhulgas muutub sarnaseks riigimaa kasutamise eest makstav tasu, kuna kasutusvalduse tasu määratakse edaspidi turupõhise tasuna põllumajandusmaa hektari mediaanhinna alusel.

Kasutusvaldajad, kelle lepingu tähtaeg ei ole möödunud, ei pea muretsema, sest kehtivate lepingute tingimused ei muutu ja tasu on endiselt 2% maa maksustamishinnast.

Lisaks võimalusele kasutusvaldust pikendada, toob seadusemuudatus kaasa ka võimaluse, et kasutusvalduses maad võib valdajaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kasutada kasutusvaldaja sugulane, abikaasa või nendele või kasutusvaldajale kuuluv ettevõte. Oluline on, et sellel maal jätkub põllumajanduslik tootmine ning kasutusvaldaja esitab abikaasa, sugulase või ettevõttega sõlmitud lepingu Maa-ametile kuu aja jooksul pärast selle sõlmimist. Nii saab vältida hilisemaid segadusi PRIA-ga või nendel juhtudel, kus on vaja tõendada maa kasutusõigust.

Maa-amet võtab ise ühendust kõikide kasutusvaldajatega, kelle lepingud lähiajal lõpevad ja annab teada, millistel tingimustel saab uue lepingu sõlmida.

Täpsema info Maa-ameti kodulehel leiab siit

Kodulehel on ka nimekiri valdajatest, kellel on õigus riigimaad lepingu alusel kasutada.

Eelmine luguUus võimalus aretuspullide sigimisvõime kontrolliks
Järgmine luguPõllumehed kutsuvad riigijuhte välkläbirääkimistele tööjõukriisi lahendamiseks