Taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on oluline kinni pidada kõikidest nõuetest

Foto: pixabay.com

Taimekasvatuse ja taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline pidada kinni kõikidest nõuetest tööde teostamisel. Taimekaitsevahendite kasutamist reguleerib taimekaitseseadus ning selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määrus nr 90 ’Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded’. Nimetatud õigusaktid sätestavad, milliseid taimekaitsevahendeid Eesti Vabariigis kasutada tohib ning millised nõuded peavad olema täidetud nende kasutamisel.

Taimekaitsevahendite kasutamise üle otsustada ja töid läbi viia tohivad üksnes
professionaalsed kasutajad, kes on läbinud vastava koolituse ja omavad kehtivat
taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib kindlasti ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks
tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga
taimekaitsevahendi kasutusjuhendile, kus on kirjas täpsed kasutustingimused, sh lubatud kasutusalad, kulunormid, kasutus- ja ooteajad, võimalikud kasutuspiirangud. Kasutustingimusi tuleb täpselt järgida ka eriloa alusel kasutada lubatud vahendite puhul.

Taimekaitsetööde teostamisel peab jälgima ka ilmastikutingimusi. Pritsimisel ei tohi
temperatuur olla üle 25°C ja tuulekiirus üle 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Taimekaitsetööd peavad olema läbi viidud viisil, millega on välditud oht inimeste ja loomade
tervisele ning ümbritsevale keskkonnale, silmas pidades ka head taimekaitsetava.

Meelespea annab põhjaliku ülevaate nõuetest taimekaitsevahendite kasutamisel.
Vajalik info on leitav ka PTA kodulehelt ja Taimekaitsevahendite registrist.

Lisainfo saamiseks on võimalik pöörduda Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse
peaspetsialistide poole maakondade esindustes või taimekaitse ja väetise osakonna poole
aadressil Roosikrantsi 12/1, Tallinn või kirjutades riina.partel@pta.agri.ee.

Eelmine lugu15.06.2022 EPKK infopäev “Gluteenivabade toodete arendamine ning tootmise nõuded ja toiduohutus“
Järgmine luguJüri Ratas maa- ja rannarahvaga kohtumisel: vajame tasakaalu looduse, inimese ja majanduse vahel