Taimekaitsevahendite kasutus

Kokkuvõtted Eestis turustatud taimekaitsevahenditest näitavad, et Eesti põllumehed on viimastel aastatel hakanud vähem taimekaitsevahendeid tarbima.

Põllumajandusameti hinnangul peegeldab statistika põllumeeste endi soovi edendada ja propageerida keskkonnasõbralikku mõttelaadi põllumajandustootmises. Põllumajandusameti väitel turustati 2018. aastal toimeaine kogusesse ümberarvestatuna 643 tonni taimekaitsevahendeid, mis oli 10% vähem kui aasta varem. Üldine vähenemine on toimunud kasvuregulaatorite ning umbrohu- ja haigustõrjevahendite arvelt.

Eestis turustatud taimekaitsevahendid, tonnides. Allikas: Statistikaamet.

Samuti selgub ameti analüüsist, et võrdluses Euroopa Liidu riikidega on Eestis taimekaitsevahendite turustatud kogused tagasihoidlikud, olles kõikide liikmesriikide arvestuses nimekirjas viimaste hulgas koos Läti ja Iirimaaga. 
Taimekaitsevahendite turustamine toimeaine koguse järgi (kg/ha) Euroopa Liidus, 2017. aastal.

Allikas: Maablogi

Eelmine luguRiik ja ettevõtjad: Eestis on tagatud piisav toiduvaru
Järgmine lugu17.03.2021 – EPKK infopäev “Sõnniku ja silo käitlemise nõuded piimaveise- ja seakasvatajatele”