Taimekaitsevahendite jääkide aruanne 2019: 99% uuritud proovidest vastas nõuetele

2019. aastal võeti taimekaitsevahendite jääkide uurimiseks Eestis rohkem proove, kui eelneval aastal ning piirnormi ületusi tuvastati vähem. Nõuetele mittevastavusi tuvastati 384st proovist neljal juhul. Nii sissetoodavast kui ka kohalikust toidust taimekaitsevahendite jääkide kontrollimine vajalik, et kaitsta Eesti inimeste toidulaua ohutust.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ja Põllumajandusamet (PMA) võtsid eelmisel aastal taimekaitsevahendite jääkide uurimiseks kokku 384 proovi, millest VTA võttis 251 proovi toiduohutuse ning PMA 133 proovi taimekaitsevahendite kasutamise ja mahepõllumajanduse nõuete järgimise kontrolliks.

Proovide koguarvust moodustas tavatoidu proovide osakaal kõikidest proovidest 71% ja  mahetoidu proovide osakaal oli 29%. Ühtegi taimekaitsevahendi jääki ei leitud 216 proovist.

Taimekaitsevahendite jääkide sisaldust toidus uuritakse igal aastal. 2019. aastal tuvastati nõuete eiramine kahe mahetoidust ja kahe tavatoidust võetud proovi analüüsitulemuste alusel. Kõikidel mittenõuetekohasuste tuvastamise juhtudel alustati koheselt menetlust asjaolude selgitamiseks.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel (PDF).

Taust

Kaasaja põllumajanduse lahutamatuks osaks on taimekaitsevahendite (TKV) kasutamine, mida tuleb teha kooskõlas nõuetega, et ei ohustataks keskkonda ja inimeste tervist.

Aruanne koondas kokku proovide analüüsitulemused, mis tehti VTA toiduohutuse kontrolli raames ja PMA taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve käigus. VTA võttis 2019. aastal toidust kokku üle 5500 proovi, uurides nii taimekaitsevahendite jääkide esinemist, erinevate haigusetekitajate leidumist, raskemetallide sisaldust ning muid olulisi toiduohutuse näitajaid erinevate toiduliikide puhul.

TKV toimeainete jäägid ei kujuta automaatselt ohtu inimese tervisele, kuna normid on kehtestatud varuga. Toidust tulenevate ohtude riskide hajutamiseks on tarbijal soovituslik toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt.

Võrreldes 2018. aastaga võeti TKV jääkide uurimiseks 23% rohkem proove. 2018. aasta tulemustega on võimalik tutvuda siin (PDF).

Eelmine luguMida tähendab taimekaitse?
Järgmine lugu16.06.2021 – EPKK infopäev veebis: Toidualase teabe esitamine